Kulturtanken søker seniorrådgiver

Barn og unge skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. De skal få oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem og som de kan ta del i. De skal få tilgang til de arenaene de trenger for å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang. Både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen. 

Kulturtanken er en statlig etat som jobber med kunst og kultur for barn og unge, og vi holder til i Nydalen i Oslo. I vår avdeling for forskning og utvikling initierer vi forskning, utviklingsarbeid og bygger kunnskap og kompetanse om kunst og kultur til barn og unge. Vi medvirker til at det forskes i feltet, at forskningen deles og diskuteres, og at den legges til grunn for videre utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS).

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen som seniorrådgiver er både operativ og rådgivende. Din hovedoppgave blir å identifisere kunnskapsbehov, stimulere til utvikling av kunnskap, foreta relevant data- og kunnskapsinnhenting, samt bidra i arbeidsprosesser for statistikk og analyse. Hos oss vil du blant annet være med på å:

 • utrede og initiere forskning relatert til kunst og kultur for barn og unge.
 • utforme, gjennomføre og kvalitetssikre Kulturtankens leveranser innenfor ansvarsområdet.
 • bidra til å utforme og videreutvikle Kulturtankens datainnhenting og statistikk.
 • samle inn og analysere data, herunder innrapporterte data i DKS-portalen.
 • innhente og dele kunnskap gjennom kommunikasjon i fysiske og digitale kanaler med DKS, skole og universitet og høgskolesektoren.

Kvalifikasjoner

Vi ser for oss at du har doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse. Du har kompetanse innen samfunnsvitenskapelige metoder, gjerne innen statistikkarbeid og analyse. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med forskning knyttet til barn og ungdom, gjerne innen kunst- og kulturfeltet, samt spesifikk ekspertise innen kulturstatistikk.

Du har erfaring med innhenting av data og databehandling. Kompetanse innen arbeid med spørreundersøkelser, og med verktøy relatert til spørring mot database (tilsvarende SQL, Power BI), vil være en fordel.

Det er viktig at du kan omsette data til forståelig kunnskap for andre. Du er god til å formidle, presentere resultater muntlig og skriftlig for et publikum, og skriver lettlest og forståelig.

Personlige egenskaper

Som person og medarbeider har du høy arbeidskapasitet og jobber systematisk under perioder med høyt press og oppgavetrykk. Du er utpreget analytisk og evner å stille de gode spørsmålene til komplekse data.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon i utvikling.
 • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, innenfor spennet kr. 594 300 – 677 600 brutto i året (tilsvarer lønnstrinn 65 til 72), i henhold til hovedtariffavtalene i staten. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov
 • Kantine

Informasjon om søknadsprosessen

Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via søknadsportal (Klikk på “Søk her”). Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av disse gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 46 – 48

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469