Kunsthall 3,14 søker kommunikasjonsmedarbeider og publikumsvert

Kunsthall 3,14 søker en ny kollega til kombinert stilling som kommunikasjonsmedarbeider og publikumsvert.

Som publikumsvert er du kunsthallens ansikt utad og må evne å kommunisere til et brett publikum, må være imøtekommende og bidra til å gi publikum en god opplevelse.

Som kommunikasjonsmedarbeider er du ansvarlig for å formidle og markedsføre kunsthallens program på nettside og sosiale medier. Sammen med fagstab bidra til strategiutvikling for kommunikasjon og publikumsutvikling. Vi trenger et nytt blikk på publikum gjennom tilrettelegging for at publikum kan få fordype seg i det kulturelle produktet.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og vil kreve selvstendighet, initiativ, og kreativitet. Du må håndtere daglige verts gjøremål parallelt med planlegging og implementering av kommunikasjons og markedsføringsoppgavene. Du må i perioder tåle høyt arbeidspress. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne i begge disse språkene kreves.

Det er selvsagt ønskelig at du har kjennskap og forståelse for samtidskunsten presentert på Kunsthall 3,14 og vår satsning på å gi publikum tilgang på meningsfylt og utfordrende kunst. Gode samarbeidsevner er nødvendig, særlig da vi er en liten fagstab. Du blir en viktig del av Kunsthall 3,14 teamet. Sammen jobber vi målrettet for mangfold, inkludering, og bærekraft, samt fremme det kunnskapssøkende.

Arbeidsoppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til kun oppgavene under

 • Bemanne resepsjonen
 • Ansvarlig for åpne og stenge utstillingene
 • Bidra til publikumstiltak
 • Bidra til strategi for kommunikasjon og markedsføring
 • Utarbeide og følge opp kommunikasjonsplaner
 • Utvikle og implementere verktøy for formidling som digitale plattformer, sosiale medier, skilting, bidra til design av trykte materiell mm. mm.
 • Oppdatere og videreutvikle nettsidene
 • Utarbeide nyhetsbrev og årsrapporter
 • Oppsett og utsendelse av utstillings- og arrangementstekster / invitasjoner
 • Ansvarlig for dokumentasjon og dokumentasjonsarkiv

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning (minimum bachelorgrad) eller relevant realkompetanse
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og markedsføring innenfor kulturfeltet
 • Gode datakunnskaper og mestre digitale verktøy som Photoshop og InDesign
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne i både norsk og engelsk
 • Assistere med administrasjons- og produksjonsoppgaver
 • Være lærende og nysgjerrig

Din søknad

Søknaden må inneholde en kortfattet presentasjon av deg selv og det er ønskelig at søknaden inneholde hva som motiverer deg til å søke, samt noen tanker om hvordan du ønsker å videreutvikle 3,14s kommunikasjonsarbeid både digitalt og i tilrettelegging for møte med publikum.

CV som viser til relevant erfaring, samt to referanser med kontaktinformasjon.

Praktisk informasjon

Søknadsfrist: 15. juni, 2022
Intervju: uke 25
Ønsket tiltredelse: 1. til 15. oktober, 2022
Lønn etter avtale
Arbeidssted: Bergen, tirsdag-fredag, samt kveld- og helgearbeid vil forekomme

Om arbeidsgiveren

Kunsthall 3,14 finner du sentralt i Bergen sentrum og er ambisiøs i vår satsning på internasjonal samtidskunst. Kunsthall 3,14 presenterer et spisset kunstnerisk program. Prosjektene er vanligvis knyttet til vår globaliserte verden og tids presserende problemstillinger. Kunsthall 3,14 verdsetter diskusjoner som setter det utstilte kunstverket inn i en større sosial og kulturell kontekst.

Kunsthall 3,14s virke består hovedsakelig av produksjon, visning og formidling av utstillinger, samt et aktivt program med seminar, foredrag, presentasjoner og arrangementer tilknyttet kunstfeltet.

Kunsthall 3,14 kan tilby gode arbeidsforhold i et spennende og fagsterkt miljø.

https://www.kunsthall314.art/

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469