NIKU søker administrerende direktør

Vi søker en samlende og trygg leder til Norges sentrale institusjon for kulturminneforskning.

Etter fullført åremål ønsker nåværende administrerende direktør å trekke seg tilbake, og vi søker derfor hennes etterfølger.

Vi søker etter en person med høyere formell utdanning innenfor relevante fagområder. Erfaring fra å ha ledet ledere, i eget team, vil tillegges vekt. Vi ser også gjerne at man har erfaring med samarbeid med fagorganisasjoner.

Det er videre viktig at man kjenner godt til forskningssektoren, gjerne fra flere sider, og at man har god kunnskap om virkemiddelapparatet. Et opparbeidet nettverk innenfor dette området vil være verdifullt, og dette gjelder også mot relevante private virksomheter.

Vi er ute etter en trygg leder, som kan være instituttets flaggbærer utad, og samtidig være en samlende kraft for instituttets vei inn i fremtiden; en som er ambisiøs på instituttets vegne! Vi tror dette blant annet innebærer at man er strategisk og til dels visjonær i tankesett, at man har gode relasjonelle egenskaper, at man ser mennesker og muligheter, at man lytter og inkluderer, og at man på den måten skaper tillit i sine omgivelser. Man må være opptatt av resultater, så vel faglige som økonomiske, og være tydelig i sin kommunikasjon rundt de mål som settes for å oppnå disse. Videre må man være opptatt av, og godt i stand til, å bære den inntektsgenererende siden av instituttets virke.

Hvorfor velge denne muligheten?

NIKU står for forvaltningen av viktige deler av vår felles historie, som manifesterer seg gjennom de kulturminneområder man forsker på. Instituttet står foran en periode med usikkerhet rundt de økonomiske rammebetingelsene, og man vil ha mulighet til å sitte i instituttets førersete i en svært viktig periode. Instituttets samfunnsoppdrag er i seg selv viktig, men man befinner seg også i en situasjon der hele instituttsektoren står samlet rundt mange av de samme utfordringene. Det å være en del av dette fellesskapet er i seg selv inspirerende.

NIKU besitter landets sterkeste kompetanse innenfor sine virkeområder. Å ivareta, utvikle og synliggjøre denne unike kompetansen vil være sentralt for den nye lederen.

Om NIKU

Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet, og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som:

  • Arkeologiske undersøkelser
  • Bygningshistorie, -bevaring og -tilpasning
  • Konservering
  • Kulturminner og klimaforandring
  • By og byutvikling
  • Kulturlandskaper og kulturmiljøer
  • Nordområde og urfolk
  • Utvikling av teknologibaserte metoder
  • Kulturminneforvaltning og virkemidler

Instituttet er organisert som en selvstendig stiftelse som årlig omsetter forskning og tjenester for ca 150 mnok, har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Tønsberg, og sysselsetter ca 130 ansatte.

For mer informasjon, ta kontakt med Hartmark Executive Search ved Stein Holmsen (tlf. 907 57 567) eller Erik Hernholm Haatveit (tlf. 464 58 283). Alle henvendelser behandles fortrolig, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469