Nobels Fredssenter søker formidlingssjef med store ambisjoner

Brenner du for formidling om fred og samfunn, og for å skape gode opplevelser som setter varige spor?

Viktig lederstilling ledig

Nobels Fredssenter har store ambisjoner på formidlingsområdet. Barn og unge er et satsningsområde for oss, og vi har en solid posisjon innenfor skoleformidling. Potensialet og behovet for å videreutvikle undervisningsoppleggene våre, både nasjonalt og globalt, er likevel stort. Vi har også planer om å tilby flere attraktive og spennende formidlingskonsepter for et lokalt og globalt publikum.

Vi søker en leder for formidlingsavdelingen som kan løfte arbeidet med å utvikle og lede alle Nobels Fredssenters omvisningskonsepter, skoleprogram, undervisningsopplegg og barneaktiviteter videre.

Stillingen rapporterer til direktør og er medlem av Nobels Fredssenters ledergruppe.

Som leder av formidlingsavdelingen ved Nobels Fredssenter vil du ha ansvaret for å

 • Utvikle gode og aktuelle omvisningskonsepter for publikum
 • Lede arbeidet med utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg og aktiviteter av høy faglig og pedagogisk kvalitet både på huset og utenfor (oppsøkende og digitalt) overfor barn, ungdom og studenter
 • Bidra i utvikling av utstillinger og arrangementer med faginnhold og sikre at de er tilrettelagt for prioriterte målgrupper
 • Ivareta fagansvaret og ekspertisen internt på fredsprisens historie og Alfred Nobel
 • Bidra til intern kompetansebygging overfor ansatte, vertskap og omvisere
 • Ivareta overordnet personal- og budsjettansvar for egen avdeling

Vi søker en formidlingssjef som har

 • Dokumentert erfaring og gode resultater som formidler og leder
 • Solid utdanning innen samfunnsfag, historie og/eller pedagogikk
 • En erfaren, tydelig, åpen og ansvarlig lederstil
 • Evnen til å tenke helhetlig og samarbeide godt med andre
 • Erfaring fra arbeid med målgruppe- og publikumsinnsikt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Et relevant nettverk og evne til å bygge sterke relasjoner internt og eksternt
 • Klare visjoner, basert på god oversikt over utviklingen i samfunnet, samt evne og mot til å tenke strategisk og ta avgjørelser
 • Stor interesse for formidlingsfaglige og samfunnsaktuelle spørsmål
 • Kreativ og utviklingsorientert innstilling

Om Nobels Fredssenter

Alfred Nobels visjon var å virke for menneskehetens største nytte’. Nobels fredspris og fredsprisvinnernes ideer og virke har kraft til å endre folks og nasjoners tanker og handlinger. Ved hjelp av utstillinger, formidling og arrangementer, både fysisk og digitalt, skal Nobels Fredssenter inspirere og engasjere til små og store handlinger som gjør verden til et fredeligere og bedre sted for alle.

Nobels Fredssenter holder til på Vestbanen, har rundt 30 ansatte og er finansiert gjennom støtte fra Kulturdepartementet, sponsor- og prosjektinntekter samt egeninntekter.

Vi har (normalt) over 200 000 besøkende årlig, og er et naturlig sentrum når Nobelprisen deles ut hvert år den 10. desember.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469