Nordnorsk Kunstmuseum søker Viseadministrerende Direktør

Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble grunnlagt i 1985 og betjener regionene Troms, Finnmark og Nordland, samt Svalbard. Museet spiller en betydelig rolle i Norge, den nordiske, sirkumpolare og internasjonale kunstverdenen.

Sentralt i museet er ivaretagelse, forskning og aktivering av en samling på over 2 225 verk av kunstnere fra 1600-tallet til i dag. Det er en økende tilstedeværelse av samiske daiddarer og duojár i vår samling. Vi er også sterk tilstede og opptatt av sosial/klimarettferdighet og transformasjon.

Museet har programmeringsansvaret for det nystartede Nordover Kunstsenter og er nøkkelpartner i kunstnerresidensen Artica Svalbard (Longyearbyen, Svalbard) som gjør NNKM eksepsjonell når det gjelder drift så nær Nordpolen. NNKM lanserer NNMK Bodø i 2024, og jobber mot et nytt museumsbygg i Tromsø i samarbeid med Tromsø kommune og Arktisk Filharmoni.

NNKM-verdier: Åpen, Relevant, Medskapende

Se www.nnkm.no

Om stillingen

Ledelse – Kultur – Økonomi – Kommunikasjon

Nordnorsk Kunstmuseum er i vekst og i spennende utvikling. Vi søker nå en ambisiøs Viseadministrerende Direktør som ønsker å bidra, sammen med direktør, med å lede virksomheten. Du vil være sentral i å tilrettelegge slik at alle menneskene som arbeider i og med NNKM har mulighet til å skape store kunstopplevelser for et bredt publikum.

Vi søker en trygg leder som har gode kommunikasjonsferdigheter og er en dedikert relasjonsbygger. Viseadministrerende Direktør er den daglige administrative lederen for virksomheten og må ha forståelse og erfaring fra økonomi og strategi samt organisasjonsutvikling. Det er fordel med erfaring fra arbeid mot offentlige og private støttespillere i tillegg til næringslivet i regionen.

Vi ønsker en person med interesse for kunst og kultur, som innehar et godt nettverk og oversikt over regionens interessenter innenfor kunst og kultur.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Bidra til å lede og videreutvikle organisasjonen i henhold til strategier, mål og handlingsplaner.
 • Gjennomføre organisasjonsutvikling og tilpasning til nye planer og fremtidige behov.
 • Sørge for, i samarbeid med direktør og øvrige ansatte, at planer for utstillingsvirksomhet, samlingsforvaltning, forskning og formidling blir gjennomført.
 • Følge opp samarbeidspartnere og nettverk i inn- og utland i tillegg til offentlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • Overordnet ansvar for administrativ drift av NNKM for økonomi, HR og drift av lokaler.
 • Sikre god økonomistyring med planlegging og fokus på resultat, både i forhold til aktivitet og økonomi.
 • Arbeide aktivt for å øke inntektene gjennom offentlige tilskudd, bidrag fra private og ulike organisasjoner, samt publikum.
 • Utvikling av nye lokasjoner for museet i Bodø og Tromsø.
 • Være Direktørens stedfortreder.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse og drift av festivaler, kunst, kulturorganisasjoner eller lignende.
 • Høyere utdanning innenfor relevante fag.
 • Kan vise til tidligere oppnådde resultater.
 • Behersker kjente IT-verktøy som Excel, Word og Power Point.
 • Behersker norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til samiske perspektiver og deres relevans for kunstinstitusjoner er en fordel men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Er en god motivator – står frem som et «fyrtårn» for virksomheten sammen med Direktør.
 • Samlende, inkluderende og tydelig med god rolleforståelse.
 • Målrettet, fleksibel og selvstendig med en strukturert arbeidsstil.
 • Trygg, tydelig, pålitelig og lojal.
 • Relasjonsorientert med etablert nettverk og evne til å videreutvikle dette, både internt og eksternt.
 • Sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er løsningsorientert, fleksibel og jobber godt under press.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og inspirerende administrativ stilling innen kunst og kultur.
 • Mulighet til å påvirke og utvikle organisasjonen i samarbeid med Direktør.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Meget selvstendig og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser.
 • Lønn etter avtale med basis i landsoverenskomsten for museer i tillegg til lokal lønnspolitikk.
 • God pensjonsordning.

Arbeidssted er Tromsø. Noe reising må påregnes.

I henhold til offentlighetsloven ønsker vi å orientere om at søkerliste kan bli offentliggjort. Du kan søke om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli orientert om du kvalifiserer for dette etter gjeldende regler.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved
Eilif Solem, tlf. 992 20 202, Therese Bjørstad Karlsen, tlf. 995 997 55 eller Direktør og sjefskurator Katya García-Antón tlf. 469 74 036.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469