Norsk håndverksinstitutt søker rådgiver

Vi har ledig vikariat som rådgiver hos oss www.handverksinstituttet.no

Rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt (vikariat)

I forbindelse med foreldrepermisjon har vi ledig vikariat i perioden 1. november 2022 til 30. september 2023.

Hovedoppgaver

  • Administrative oppgaver knyttet til stipendiatordningen for håndverkere
  • Faglig rådgivning
  • Rekruttering av nye stipendiater
  • Annet utviklingsarbeid ved instituttet

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen relevant kulturhistorisk retning
  • Prosjektledererfaring
  • Erfaring med digitale verktøy
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

  • Utadvendt
  • Initiativrik

For ansettelse i Stiftelsen Lillehammer museum gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale.  Medlemskap i Statens pensjonskasse, spk.no.

Arbeidssted: Lillehammer. I stillingen er det forventning om noe reisevirksomhet.

Rettighetsrådgiver
Manustjenesten Dramas
Daglig Leder
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Produsent
Oslo Circles
Daglig leder
Norsk Skuespillerforbund
Danselærer
Verdensbro
Prosjektleder
Norges Verdensarv
Prosjektansvarlig
AKKS Trondheim
Gallerist
Ramme Service Bergen AS
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt
Stiftelsen Lillehammer museum
Landskapsarkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Direktør
Stiftelsen Kistefos-Museet
Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Formidler
Galleri F 15

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774