Norsk Skuespillerforbund (NSF) søker daglig leder

En spennende og innholdsrik lederstilling i en organisasjon i god utvikling

Vi er på jakt etter en person med solid organisasjonsforståelse og ledererfaring, og som har erfaring med forhandlinger og økonomistyring. Daglig leder i Norsk Skuespillerforbund leder det daglige arbeidet i sekretariatet med sju ansatte.

Vi ønsker en motiverende og trygg leder som evner å sette retning for organisasjonen sammen med forbundsledelsen, forankre og iverksette strategier, planer og prosjekter. Som daglig leder må du være flink til å se og utvikle dine medarbeidere, og du må evne å delegere og jobbe godt gjennom andre. Vår nye daglige leder må dessuten ha et årvåkent blikk på samfunnsutviklingen, spesielt innenfor de bransjene der forbundets medlemmer arbeider.

Andre sentrale arbeidsoppgaver:

  • Overordnet ansvar for organisasjonens sekretariat, personal, økonomi og administrasjon.
  • Være bindeledd mellom administrasjon og forbundsledelsen
  • Sørge for å forberede møter i organisasjonens styrende organer samt følge opp vedtak fra styret.
  • Delta i forhandlinger og eventuelt lede forhandlinger etter avtale med forbundsleder

For å lykkes i denne jobben må du evne å jobbe strategisk, trives i rollen som personalleder, ha gode kommunikasjonsferdigheter og være lydhør for andres meninger og kompetanse. Gode skriveferdigheter vil bli tillagt vekt. Vi ser for oss at aktuelle kandidater har høyere utdanning fra universitet eller høgskole, men svært relevant realkompetanse kan oppveie for manglende formell utdanning. Daglig leder vil i det daglige samarbeide tett med den valgte forbundslederen som er ansatt på full tid i sekretariatet.

Vi tilbyr:

  • En fleksibel og selvstendig stilling
  • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum
  • Lønn etter avtale

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Knut Alfsen, tlf 984 78 594.

Om arbeidsgiveren

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser innenfor arbeidsrett og opphavsrett. Vi organiserer over 1600 skuespillere.

Rettighetsrådgiver
Manustjenesten Dramas
Daglig Leder
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Produsent
Oslo Circles
Daglig leder
Norsk Skuespillerforbund
Danselærer
Verdensbro
Prosjektleder
Norges Verdensarv
Prosjektansvarlig
AKKS Trondheim
Gallerist
Ramme Service Bergen AS
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt
Stiftelsen Lillehammer museum
Landskapsarkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Direktør
Stiftelsen Kistefos-Museet
Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Formidler
Galleri F 15

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774