Over 30 år og billedkunstner? Nå kan du søke om stipend

«grapple grasp» av kunstner Ingrid Eggen, som var blant stipendmottakerne i 2022. (Foto: Christian Tunge.)

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere som er over 30 år.

Ingerid Fegersten opprettet stiftelsen i sitt og foreldrenes navn 17. desember 1986. Den første stipendutdeling ble gjennomført i 1988.

Det gis støtte i form av studie- og reisestipend, og ett- eller toårige arbeidsstipend.

Det gis minst ett stipend til en billedkunstner som er over 60 år.

Stipendene deles ut annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Klikk her for en oversikt over stipendmottakerne for 2022. 

Stipendutlysning

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere i form av:

  • Studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
  • Ettårige arbeidsstipend på kr 150 000
  • Toårige arbeidsstipend på kr 150 000 pr. år, totalt kr 300 000
  • Ett æresstipend på kr. 200 000

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at studenter ikke kan søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut totalt inntil kr 3,1 millioner.

Hvem kan søke?

Du må være:

  • Billedkunstner
  • Norsk statsborger
  • Over 30 år

Hva skal søknaden inneholde?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema (klikk her for å komme til søknadsportal).

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelpeteksten tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg

Søknadstekst (maksimalt 200 ord, fylles direkte inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

CV – Lastes opp som 1 PDF-fil (maks 5 MB), ingen sidebegrensning.

CVen skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon som gjelder kunstnerskapet. Det er ønskelig at CVen lagres i horisontalt format.

Bilder – Lastes opp som 1 PDF-fil (maks 15 MB), inntil 10 sider.

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen.

Klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett.

Anbefalte verktøy for å sette opp søknad og eksportere som PDF: Microsoft Word, Powerpoint, Adobe InDesign, Pages (Apple), Scribus (gratis, open source) eller tilsvarende programmer for sammenstilling av bilder og tekst.

Søknadsfristen er 1. september 2024.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469