Rogaland Kunstsenter søker prosjektkoordinator

Rogaland Kunstsenter (RKS) går inn i en spennende fase, med utvikling av sin faglige aktivitet og en forestående relokasjon. Vi søker i den forbindelse en erfaren prosjektkoordinator i en ettårig prosjektstilling 80%, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.
Prosjektkoordinator vil arbeide med realisering og formidling av alle prosjekter som programmeres ved RKS, i samråd med daglig leder. Stillingen fungerer som en viktig støttespiller for daglig leder i arbeidet med å sette RKS sine strategier ut i livet. Prosjektkoordinator vil ha en utadrettet rolle i møte med kunstsenterets samarbeidspartnere og publikum.

Vi ser etter en ansvarsfull og løsningsorientert medarbeider med gode gjennomførings- og kommunikasjonsevner. En som har stor arbeidskapasitet i møte med perioder med høyt tempo og har evne til å jobbe med flere prosjekter samtidig. Du elsker å se fruktene av eget arbeid, fra tidlig planlegging til ferdig avviklet prosjekt, og legger vekt på kvalitet! Du må ha interesse for kunst og kulturliv, og evner å bygge relasjoner innen kunstfeltet. Arbeidserfaring innen kulturfeltet er en fordel for stillingen. Personlig egnethet vektlegges. Noe kvelds- og helgearbeid, samt reising i inn- og utland må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og kjennskap til samtidskunstfeltet
 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring med produksjon og organisering av prosjekter
 • Erfaring innen formidling
 • Gode samarbeidsevner, og evne til effektiv problemløsing
 • Kompetanse innen bruk av sosiale medier, nettpublisering og relevant programvare brukt innen formidling, koordinering og dokumentasjon
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Noe teknisk kompetanse innen bruk av audio- og videoutstyr

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging rundt programmering ved RKS sammen med daglig leder
 • Koordinere realisering av både interne utstillinger og arrangement ved RKS og prosjekter i dialog med eksterne partnere i inn- og utland
 • Holde oversikt over prosjektenes budsjetter og kostnader
 • Søknads- og rapporteringsarbeid i forbindelse med prosjektfinansiering
 • Formidle muntlig RKS sitt tilbud i møte med publikum samt produsere materiell for å formidle kunstsenterets prosjekter i ulike kanaler, og delta i redaksjonsarbeid i forbindelse med dette
 • Utarbeide en formidlingsstrategi for Rogaland Kunstsenter
 • Representere RKS i relevante fagmiljøer
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi tilbyr

 • Variert arbeidshverdag med faglig spennende innhold på høyt nivå
 • God kontakt med regionens profesjonelle kunstfelt
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Medlem i virksomhetens pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469