Sør-Varanger kulturskole søker dansepedagog

Kort om stillingen

Sør-Varanger kulturskole har ledig 50% fast stilling som dansepedagog med tiltredelse 01.09.2024.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Planlegging og gjennomføring av danseundervisning rettet mot barn og unge. Undervisningen er organisert i grupper i SFO-tiden og på ettermiddags-/kveldstid.
  • Videreutvikling av fagområdet og undervisningen i kulturskolesammenheng.
  • Deltakelse i møter og planarbeid.
  • Planlegging og gjennomføring av forestillinger og prosjekter.

Kvalifikasjonskrav

  • Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle.
  • Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag.
  • Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Erfarne dansere oppfordres derfor til å søke selv om de ikke nødvendigvis oppfyller de formelle kravene.

Personlig egnethet

Sør-Varanger kulturskole er en arbeidsplass med kreative, utviklingsorienterte og kompetente lærere som behandler hverandre med gjensidig respekt. Vi søker en person som vil være med på laget og skape en kulturskole som fremmer det skapende og er en sentral del av det lokale kulturlivet.

Alle dansere er velkommen til å søke uavhengig av faglig bakgrunn, tilbudet vil kunne la seg forme etter den enkelte faglærers spesialisering og kompetanse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Dansefaget ved Sør-Varanger kulturskole har hatt en fin stabilitet de siste årene, og er et populært tilbud som per i dag teller ca. 50 elever. Kulturskolen har ca. 260 elevplasser fordelt på musikkfag, samisk kulturfag, visuelle kunstfag og dans.

Sør-Varanger kulturskole tilbyr dans i alle aldre. Det skal undervises i så mange stiler som er oppnåelig med dansepedagogens kompetanse. Aldersgruppeinndeling og nivå på de ulike plassene er opp til den enkelte dansepedagogen, i samråd med rektor. Vi har godt egnede lokaler i form av dansesaler m/speil og barrer på Kirkenes skole samt Sandnes og Bjørnevatn skole. Vi har et godt og tett samarbeid med grunnskolene i kommunen, private aktører og frivillige lag/foreninger.

Kulturskolen er innstilt på å kunne legge til rette for at stillingen kombineres med utøvende aktivitet og/eller andre stillinger i kommunen.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2%

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469