Trondheim kunstmuseum søker avdelingsleder for forvaltning

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er en av landets største kulturinstitusjoner, og består av 12 museer og 25 besøkssteder. Vi har museer innen kulturhistorie, industrihistorie, musikk, kunst, design og kystkultur. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte, formidle og legge til rette for forskning på vår felles historie og kulturarv. Organisasjonen har om lag 230 årsverk og omsetter for omkring 250 millioner kroner årlig.

Trondheim kunstmuseum har som formål å skape og øke interessen for kunst. Museet har en samling med omkring 6000 kunstverk, med sentrale kunstnere i norsk og internasjonal kunsthistorie. Gjennom arbeidet med kunstsamlingen i tillegg til bevaring, forskning og formidling, og skiftende samtidskunstutstillinger ønsker museet å bidra til engasjement og refleksjon rundt billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Trondheim kunstmuseum har sentral beliggenhet i Trondheim.

Trondheim kunstmuseum søker konservator / avdelingsleder for forvaltning i 100% stilling.

Med stillingen følger lederansvar for forvaltningsavdelingen som til sammen har fem ansatte. Avdelingen består av forvaltningsleder, kurator, samlingsforvalter, materialkonservator og forvaltningsmedarbeider. Konservator / forvaltningsleder rapporterer til museumsdirektør og inngår i museets ledergruppe. Stillingen har en sentral rolle i museets samlingsutvikling, samt formuleringen og gjennomføringen av utstillingsprogrammet.

Forvaltningsavdelingen har ansvar for håndtering og transport av verk, magasinering, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene i henhold til dagens profesjonelle standarder. Forskning på museets samlinger er en vesentlig del av samlingsforvaltningen.

Museet har større pågående forvaltningsprosjekter, og er aktiv deltager i prosjekteringen av et planlagt nytt museum bestående av et mulig sammenslått Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Konservator / forvaltningsleder vil ha en viktig rolle i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Å lede og koordinere arbeidet med bevaring og utvikling av museets samling i relevante verktøy og standarder som Primus, ICOM, Spectrum og lignende
 • Videreutvikling av utstillings- og forskningsarbeidet med samlingen
 • Tekstproduksjon og publikasjoner knyttet til museets samling og utstillinger
 • Profilering av samlingen og styrking av dens aktualitet for allmennheten, og i relevante faglige nettverk

Kvalifikasjoner

 • Master- eller doktorgrad i kunsthistorie eller tilsvarende relevant fagområde
 • Inngående kjennskap til norsk og nordisk kunsthistorie
 • Relevant erfaring, kunnskap og engasjement for prosesser rundt samlingsforvaltning
 • Meget gode kunnskaper og evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på skandinavisk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ledelseserfaring
 • Flerårig erfaring fra arbeid i kunst- og museumsmiljø, gjerne internasjonalt
 • God kjennskap til verktøy, regelverk og systemer innen samlingsforvaltning
 • Erfaring med forvaltning av arkiv på museum
 • Erfaring med håndtering av museumsobjekter og arbeid i museumsmagasin

Vi kan tilby

 • Jobb hos en arbeidsgiver med solide verdier, høy integritet og et sterkt søkelys på samfunnsoppdraget
 • En meget spennende stilling med personlige og profesjonelle utviklingsmuligheter i et miljø med stor faglig bredde
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1407

Vi søker deg som er åpen, samarbeidsvillig og initiativrik. Du har stor arbeidskapasitet, og gjennomføringsevne og kan jobbe selvstendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

MiST ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med museumsdirektør, Johan Börjesson, telefon 464 40 638 / e-post johan.borjesson@mist.no

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469