Tysnes kulturskule søker gitarlærer

Målsettinga til Tysnes kulturskule, er at me skal vere eit synleg, lokalt ressurssenter for musikk og kulturfagleg arbeid. Kulturskulen skal gje eit frivillig, meiningsfullt og vedvarande opplæringstilbod innan ulike kulturfag, og gje elevane høve til å oppleve meistring gjennom uttrykk og formidling ut frå den einskilde sine føresetnader.

Tysnes kulturskule har følgjande stilling ledig frå 01.08.24:

20 % stilling som gitarpedagog, fortrinnsvis med undervisning på onsdagar.

Det kan verte aktuelt å utvide stillingsstorleiken dersom etterspørsel tilseier at me må utvide tilbodet.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning av barn og ungdom
 • Bidra i kulturskulen sitt utviklingsarbeid
 • Kulturskulen sin rammeplan vert lagt til grunn for undervisning
 • Samarbeid med føresette

Kvalifikasjonar

 • Høgare praktiskpedagogisk utdanning i utøvande og/eller skapande kunstfag, minimum 3 år
 • Erfaring frå kulturskuleundervisning ev. anna erfaring med undervisning av barn og unge
 • Erfaring frå enkelt- og gruppeundervisning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Godkjent politiattest må leggast fram ved tilsetjing

Personlege kvalifikasjonar vert tilltagt stor vekt ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

Me søkjer etter ein person med eit brennande engasjement og interesse for å undervise barn og ungdom på alle nivå, i eit trygt og motiverande læringsmiljø. Du må ha gode samarbeids- og formidlingsevne, og evne til å inspirere og engasjere elevgrupper. Me ønskjer ein fleksibel og løysingsorientert kollega og medarbeidar, som er pliktoppfyllande og evnar å arbeide sjølvstendig.

Me tilbyr

 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Kreative og energiske kollegaer
 • Høve til å arbeide i vakre Tysnes
 • Gode pensjonsordningar gjennom KLP
 • Tilsetjing og løn etter kommunalt regulativ

Om Tysnes kommune

Draumen om livet på landet, finn du på Tysnes!

Tysnes kommune er ein sentral øykommune sør for Bergen, og om du spør oss: verdas beste kommune å veksa opp i!

Når me tel med store og små, er me i dag omlag 2900 godlyndte innbyggjarar i Tysnes. Tysnes kommune har ca. 330 tilsette innan helse- og omsorg, skule og barnehage, tekniske tenester og offentleg administrasjon. Me er oppteken av å skapa gode arbeidsplassar og gjere Tysnes til ein god stad å leva og bu i.

Tysnes er ein hjarteforma kommune nord i Sunnhordland. Perfekt for deg som er på jakt etter ein roleg og eventyrleg livsstil. Me har kort veg til kringliggande byar, og me trur du vil bli overraska over kor mykje kystkommunen har å tilby.

Me har flotte badeplassar og skianlegg på fjellet, frodig natur og skiftande landskap. Frå høgfjell til idylliske hamner, med gode moglegheiter for friluftsliv.

Eit rikt lags- og organisasjonsliv gjer eit variert fritidstilbod til både vaksne og unge. Småskalaprodusentar byr på ekte og økologiske smaksopplevingar. Øya byr på eit riktig kulturliv gjennom heile året, med Tysnesfest om sommaren som den største.

Sentralt plassert, men likevel langt nok unna kjaset og maset til bylivet. Det betyr at du kan nyta frisk luft, kulturelle storhendingar og avslappande ro. Med uendelege høve til å utforska fjell og fjord, er Tysnes den perfekte staden å kalla heim.

 

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469