Vefsn bibliotek søker avdelingsleder

Vi har ledig 100% stilling som avdelingsleder for Vefsn bibliotek. Deler av stillingen er ordinær turnus i skranke. Vi søker etter en faglig dyktig leder som har god erfaring innen bibliotek, som brenner for å skape et utviklende og inkluderende miljø, og som vil videreutvikle biblioteket som en viktig kulturarena. Arbeidstiden vil variere mellom dag og kveld.

Vefsn bibliotek er ett av ti regionbibliotek i Nordland og har 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte. Vefsn bibliotek samarbeider nært med lokalt næringsliv og med lag/foreninger i kommunen. Bibliotekstjenesten i Mosjøen fengsel er et av våre ansvarsområder. Vefsn bibliotek ligger i tilknytning til Sjøsiden senter, og er dermed lett tilgjengelig. Biblioteket er en sentral møteplass for kommunens befolkning. I tillegg til ordinært utlån, tilbyr biblioteket blant annet forestillinger, høytlesning, lån av symaskiner og vi har et frøbibliotek med frø av ymse lag. Gratisprinsippet står sterkt hos oss ved at aktivitetene som foregår i bibliotekrommet skal være tilgjengelig for alle.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativ leder av kommunens bibliotekvirksomhet.
 • Budsjett-, økonomi- og personalansvar, inkludert rapportering, saksbehandling og skrive prosjektsøknader.
 • Videreutvikle biblioteket som kulturell møteplass og kunnskapsarena i tråd med lokalsamfunnets behov og bibliotekfaglig utvikling
 • Samarbeide med kommunale/offentlige tjenester og frivillige aktører
 • Være en del av kulturenhetens lederteam
 • Ta del i daglig bibliotekarbeid

Krav til stillingen:

 • Bachelor i bibliotekfag
 • Utdannelse innen ledelse
 • Erfaring fra bibliotek

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ledelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra bruk av administrative systemer er en fordel
 • Evnen til å lede og inspirere andre.

Personlige egenskaper:

 • Er entusiastisk og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Innovativ og nytenkende innen bibliotekets fagområde
 • Du har gode samarbeidsevner og er en nettverksbygger
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og vant til å jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil ha betydning ved tilsetting. Gode kontaktskapende evner og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Lønnsvilkår
 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet
 • For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Om arbeidsgiveren

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

Rekvisittmakar
Det Norske Teatret
Teatersjef
Det Norske Teatret
Teaterpedagog (vikariat)
Samovarteateret AS
Frivillig
Øyafestivalen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774