Ukas beste kunståpninger

Nasjonalgalleriet
Nasjonalgalleriet
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.

VERNISSAGEGUIDEN: Ukas kunståpninger varierer fra 1960-tallets “Great Graphic Boom”, til tekstilkunst, til en foranderlig og bevegelig utstilling på Kunstnernes Hus.

Denne uka åpner fem utstillinger som vi er spente på. To av dem er på galleri BOA og har åpning samtidig. På galleriet bare noen meter ned i gata åpner ut­stil­lin­gen Scene View Navigation hvor kunsten fantaserer om hvordan fremtiden kan se ut. Alle åpningene denne uka ligger i perfekt gåavstand fra hverandre, som gjør det lett å få med seg alle!

Alex Katz er blant de 23 kunstnerne i utstillingen “The Great Graphic Boom”. (Foto: Nasjonalmuseet)

«The Great Graphic Boom» på Nasjonalgalleriet
(Universitetsgata 13, åpning torsdag fra kl. 18.00 til 20.00)

Nasjonalmuseet åpner utstilling i Nasjonalgalleriet, og presenterer “The Great Graphic Boom. Amerikansk grafikk 1960-1990”. Tiårene etter andre verdenskrig var dramatiske i USA. Samtidig ble landet toneangivende i Vestens kunstliv. Med sitt flerkulturelle samfunn og åpenhet overfor flyktninger, blomstret kulturen med en originalitet som fikk store ringvirkninger. Utstillingen tar for seg en lite kjent side ved dette gjennombruddet: den veldige interessen for grafikk som vokste frem rundt 1960.

Verk av 23 kunstnere vises i fire saler. Blant disse er Barnet Newman, Agnes Martin, Donald Judd, Roy Lichtenstein og Andy Warhol.

Annonse

Utstillingen holder ellers åpent fra 3. mars til 28. mai. Mer info på Facebook HER.

Utstillingsåpning på Kunstnernes hus fredag. (Foto: Kjell Varvin)

«Fri Geometri – Ustabile variabler» av Kjell Varvin på Kunstnernes Hus
(Wergelandsveien 17, åpning fredag fra kl. 19.00 til 21.00)

Kjell Varvin åpner utstilling i begge overlyssalene på Kunstnernes hus på fredag. Helt siden 1990 har han komponert sine romlige og geometriske arbeider. I atelieret sitt lager han daglige installasjoner av sveiset stål, malte plater og industrielt overskuddsmateriale som han fotograferer og legger ut på sosiale medier. Arbeidene kan betegnes som tredimensjonale tegninger som tar rommet i besittelse. Etter endt arbeidsdag tas de fra hverandre, slik at nye komposisjoner kan bli til. Allerede i desember flyttet Varvin atelieret sitt til Kunstnernes Hus, og under utstillingsperioden blir den ene overlyssalen et foranderlig og bevegelig verk – en utvidet ateliersituasjon. Sen kveld og tidlig morgen, utenfor åpningstid, vil han gjøre forandringer i salen som publikum kan følge underveis. Den andre overlyssalen viser utvalgte skulpturer, malerier og tegninger.

Utstillingen holder ellers åpent fra 3. mars til 30. april. Mer info på Facebook HER.

Kristin Sæterdal på Galleir Format. (Foto: Galleri Format)

«Scene View Navigation» av Andrea Scholze og Kristin Sæterdal på Galleri Format
(Rådhusgata 24, åpning torsdag fra kl. 18.00 til 20.00)

Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation ut­fol­der seg i et post-apo­ka­lyp­tisk sce­na­rio hvor men­nes­ke­he­tens tek­no­lo­gi er blitt dets un­der­gang. Re­fe­ran­se­ne til klas­sis­ke po­pu­lær­kul­tu­rel­le for­tel­lin­ger fra Scien­ce Fic­tion-fil­mer som Planet of the Apes og 2001: A Space Odyssey fra 1968 frem­trer i både Andrea Scholzes ar­ka­is­ke go­ril­laskulp­tu­rer og i Kristin Sæterdals vev­de ruin­land­ska­per.

I en tid hvor ver­den er tru­et av krig og na­tur­ka­ta­stro­fer er det re­le­vant for kuns­ten å fan­ta­se­re om hvor­dan frem­ti­den kan se ut. Kan vi som si­vi­li­sa­sjon fort­set­te og ut­vik­les, el­ler vil vi tvin­ges til å ta et stort skritt til­ba­ke? Ut­stil­lin­gen Scene View Navigation le­ve­rer ikke noen fer­di­ge svar, men  rei­ser hel­ler fle­re spørs­mål.Ut­stil­lin­gen be­står av in­stal­la­sjo­ner med ve­vet tekstil og ke­ra­mis­ke skulp­tu­rer.

Utstillingen holder ellers åpent fra 2. mars til 23. april. Mer info på Galleri Formats hjemmesider HER.

Hilde Rodahl stiller ut på Galleri BOA. (Foto: BOA)

«Samtale mellom kropper» av Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes på Galleri BOA
Separatutstilling med Hilde Rodahl på Galleri BOA
(Rådhusgata 19, åpning torsdag fra kl. 18.00)

Dobbel åpning på Galleri BOA. To separatutstillinger åpnes fredag denne uka. I utstillingen “Samtale mellom kropper” er målet en dialog, en meditasjonsform, hvor Rönnbäck og Slåttnes peker på vekten av den stille kommunikasjonen gjennom sansene. De ser på kroppen som et materiale og undersøker hvordan vi kan se på materialene som subjekter i et samarbeid. Er vi beredt til å lytte til hva et materiale har å si?

I Hilde Rodahls utstilling får vi se en billedverden som henviser til mytologi, dyr og menneske. Det blir skulpturer av alabast, larvikitt, ulike typer marmor, ask og lønn. Rodahl uttrykker seg gjennom figuren og frie assosiasjoner. Gjennom lek med materialets indre egenskaper og historie påfører hun skulpturene kraft og bevegelse.

Begge utstillingene holder ellers åpent fra 2. til 19. mars. Mer info på Facebook HER og HER.

 

 

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar