Avatar
Subjekt Redaksjonen

Subjekts redaksjon består av over 100 frilansere, med fire fast ansatte ved kontoret i Thorvald Meyers gate 51. Når vi skriver artikler som Subjekt/Redaksjonen, er det ofte flere av oss som har jobbet med saken sammen. Les mer om Subjekt under «Om Subjekt» i menyen over.

Subjekt sine bidrag