Kunstnerforbundet

Ukas åtte beste utstillingsåpninger

For en god kunstuke! I dagene som kommer kan du få med deg kunst i alle former, fra mange epoker. Vi anbefaler åtte utstillingsåpninger.

VERNISSAGEGUIDEN: Som flere gallerier og museer den siste tiden har gjort, trekker Kunsthall Oslo gjennom samarbeidet med Munchmuseet fram en kvinnelig kunstner som de mener fortjener en større plass i kunsthistorien, Teddy Røwde. Ellers viser kunstner Marie Buskov hvordan Anna-Eva Bergman har vært viktig for hennes kunstnerskap, og Blomqvist kunsthandel åpner auksjonsutstilling. Ikke råd til å kjøpe noe? Ikke vi heller, men vi skal desidert benytte muligheten til å se verk av flere av Norges gjennom tidene beste kunstnere.

Nasjonalmuseet tar for seg norsk samtidsarkitektur i sin nye utstilling. (Foto: Nasjonalmuseet – Arkitektur)

«Et sted å være» på Nasjonalmuseet – Arkitektur
(Bankplassen 3, åpning torsdag fra kl 18.00 til 21.00)

Nasjonalmuseet – Arkitekturs sommerutstilling «Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016» viser hvilke byggeprosjekter som har preget den norske arkitekturscenen de siste fem årene. Er det mulig å peke på kjennetegn for norsk arkitektur i dag? På hvilken måte gjenspeiler arkitekturen hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig? I utstillingen inviteres publikum inn til å reflektere over disse og andre spørsmål, som for eksempel hvordan arkitektur kan bidra til å skape tilhørighet, beskyttelse, og å gi fraflytningstruede byer og tettsteder en ny framtid.

Utstillingen holder ellers åpent fra 9. juni til 19. november. Mer info på Facebook HER.

Marie Buskov «velger seg» Anna-Eva Bergman i andre utgave av ny utstillingsserie. (Foto: Oslo Kunsthandel)

«Marie Buskov velger seg Anna-Eva Bergman» på Oslo Kunsthandel
(Kristian Augusts gate 13, åpning torsdag fra kl. 18.00 til 20.00)

Oslo Kunsthandels utstillingsserie «Velger seg» går ut på at en samtidskunstner velger seg en annen kunstner som har hatt betydning for utviklingen av eget kunstnerskap. Denne gangen, som nummer to i rekken, er det kunstner Marie Buskov som har valgt Anna-Eva Bergman. Buskov arbeider med forholdet mellom tredimensjonale former og todimensjonale bilder. Med utganspunkt i fotografier av arkitektur og romlige omgivelser, rendyrker og bearbeider hun strukturer og former. Bergman (1909-1987) var en norsk kunstner som bodde mesteparten av livet sitt i Frankrike. Likevel er hennes kunst uløselig knyttet til Norge og den norske naturen. Bergmans utgangspunkt var en kontinental, abstrakt modernisme.

Utstillingen holder ellers åpent fra 9. til 25. juni. Mer info på Facebook HER.

«Peek A Boo» av Andreas Meinich
(Kristian Augusts gate 11, åpning fredag fra kl. 19.00)

Kunstner Andreas Meinich åpner utstilling på en adresse i Kristian Augusts gate. Kunstneren, som tidligere beskjeftiget seg med ulike former for collage, har i de senere år skiftet over til en fullstendig dokumentarisk fotografisk tilnærming. Motivene er i all hovedsak sanket gjennom ferder som sykkelbud i Oslo, og er tablåer som eksisterer i skjæringspunktet mellom folke- og forbrukskultur. De viser til situasjoner hvor enkeltmennesker forsøker å prege produkter og situasjoner som ikke synes i behov for noen form for subjektivitet. De tilkjennegir et personlig handlingsrom i et offentlig rom som virker tiltagende regelbundet og kommersialisert, og en utvidet empati på vegne av det personlige.

Utstillingen holder ellers åpent fra 9. til 16. juni. Mer info på Facebook HER.

En glemt kunstner? Teddy Røwdes kunstnerskap trekkes fram for nye generasjoner. (Foto: Oslo Kunsthall)

«Drømmelandskap» av Teddy Røwde på Kunsthall
(Dronning Eufemias gate 34, åpning lørdag fra kl. 12.00 til 17.00)

Utstillingsprosjektet Muncmuseet i bevegelse – Kunshall Oslo åpner nå enda en utstilling, med verk av Teddy Røwde (1911 – 1994). Hun ble regnet som en av sin tids mest betydningsfulle unge kunstnere, men er nå på lang vei glemt. Dette er den første muligheten en ny generasjon har til å gjøre seg kjent med kunsten hennes. Røwde flyttet fra Norge til New York på slutten av førtitallet.

Utstillingen «Drømmelandskap» konsentrerer seg om Røwdes landskapsmalerier.Hvert eneste blad, hver eneste blomst uttrykker en overflod av liv og energi som tyder på en uvanlig følsomhet for naturens verden.

Utstillingen holder ellers åpent fra 10. juni til 20. august. Mer info på Facebook HER.

Videokunstfestivalen «Guerilla Girs» starter fredag. (Foto: K4 galleri)

«Guerilla Girls» på K4 galleri
(Københavngata 4, åpning fredag fra kl. 20.00 til 23.00)

Guerilla Girls er en tredagers festival for videokunst med kvinnelige norske samtidskunstnere. Festivalen tar sikte på å utforske den norske kunstscenen med fokus på «the female gaze», det kvinnelige blikket. De ønsker å skape en fri scene uten konkurranse hvor kvinner kan komme sammen og dele sine erfaringer som arbeidende kunstner.

Utstillingen holder åpent fredag, lørdag og søndag. Mer info på Facebook HER.

To separatutstillinger og én gruppeutstilling åpnes torsdag. (Foto: Kunstnerforbundet)

Trippel utstillingsåpning på Kunstnerforbundet
(Kjeld Stubs gate 3, åpning torsdag fra kl. 18.00 til 20.00)

Kunstnerforbundet skifter ut utstillingene sine, og i denne omgangen er det to separatutstillinger og én gruppeutstilling.

I overlyssalen viser Johanne Hestvolds utstilling «Disse koppene har ikke mistet sjelen». Hestvold undersøker gjennom sin totalinstallasjon et mangfold av kunstneriske problemstillinger som forholdet mellom funnet og formet materiale, mellom representasjon og abstraksjon

I vindussalen og kabinettet er Sandra Vaka Olsens utstilling «Water Pusher», hvor Vaka Olsen utforsker fotografiet som representasjon, som avtrykk, manipulasjon og som idé. Gjennom en konseptuell tilnærming til fotografiet sammenstiller hun tilsynelatende uforenelige faktorer som væske og teknologi, konsept og følelse, det evige og det forgjengelige i et forsøk på å tilnærme seg fotografiet som noe håndfast

I salene i andre etasje vises gruppeutstillingen «Omformulerte forekomster». Den presenterer syv kunstnere som gjennom smykke, skulpturelle objekter, fotografi og tekstil benytter seg av ulike strategier for å utforske spørsmål knyttet til bearbeiding eller modifisering av funnet materiale.

Utstillingen holder ellers åpent fra 8. juni til 9. juli. Mer info på Facebook HER.

Auksjonsutstillingen «Samtid, moderne og klassisk» åpner torsdag. (Foto: Blomqvist kunsthandel)

«Samtid, moderne og klassisk» på Blomqvist Kunsthandel
(Tordenskiolds gate 5, åpning torsdag fra kl. 18.00)

Blomqvist åpner ny auksjonsutstilling torsdag. Auksjonen inneholder kunst fra alle epoker, fra samtidskunst til eldre maleri, med verk av kunstnere som Nikolai Astrup, Vanessa Baird, Bjarne Melgaard og Tom Sandberg. Med andre ord mye fint å se både for de som har råd til å kjøpe noe og de som ikke har det.

Utstillingen holder ellers åpent fra 9. til 19. juni og avsluttes med auksjon 20. juni. Mer info på Blomqvists nettsider HER.

Ny gruppeutstilling åpner torsdag. (Foto: QBG)

«A Star That Once Lit Mars» på QB Gallery
(Tordenskiolds gate 5, åpning torsdag fra kl. 18.00 til 20.00)

QGB åpner gruppeutstilling med kunstnerne Camilla Steinum, Kristine Dragland, Marthe A. Andersen, Natasha Malherbe og Urd J. Pedersen. Utstillingen er kuratert av Magnus Vatvedt.

Utstillingen holder ellers åpent fra 9. juni til 2. juli. Sjekk ut utstillingsteksten og mer info på Facebook HER.