20 personer på Roskilde om hva som gjør deres festivalstil unik

Subjekt er på Roskilde 2017. I et forsøk på å finne ut av hva som er årets festivaltrender, spurte vi 20 folk på gata om hva som gjør deres festivalstil unik.