Jonas Irmer Journalist

Jonas Kronborg Irmer (f. 1992) er en utdannet journalist fra Fredrikstad, bosatt i Oslo. Han har tidligere jobbet for blant annet Gaffa, Hissig og Brygg Magasin.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Jonas Irmers bidrag (17)