UKS
Vernissageguiden

Ukas beste utstillingsåpninger

Samtidskunst med kunsthistoriske referanser står på menyen i denne ukas vernissageguide. Vi anbefaler seks utstillingsåpninger.

Etter en kunsthelg uten like, tar vi en pust i bakken og gjør oss klare for ny åpningsrunde. På LNM åpner Rune Elgaard og Geir Stadheim nye utstillinger. Elgaard viser sine metamalerier, med approprierte elementer fra noen av kunsthistoriens mest kjente mestre, mens Stadheim har latt seg inspirere av modernismen – både i form og uttrykk.

Jan Christensen trekker linjer tilbake til både egen og andres kunstneriske produksjon i utstillingen «An Expression of Nostalgia» som åpner på QB Gallery og Gitte Magnus refererer til impresjonismen og ekspresjonismen i sine abstrakte tekstilarbeider, som nå vises på SOFT.

Vi ser også fram til å se Ann Iren Buans skulpturer på OSL contemporary og Natalie Price Hafslunds performative skulpturer og videoverker på UKS og Kunstnernes hus.

Soft galleri stiller ut Gitte Magnus’ abstrakte tekstilarbeider (foto: Soft galleri.)

Gitte Magnus på SOFT Galleri

(Rådhusgata 20, åpning torsdag 12. april kl. 18.00)

I kveld åpner Soft Galleri en utstilling av Gitte Magnus verker. Magnus er kjent for sine abstrakte tekstilarbeider, med referanser til impresjonismen og ekspresjonismen. Gjennom sin kunstnergjerning har hun viet mye tid til en utforskning av forholdet mellom ulike materialer, fargeprosseser og kjemikalier.

På Soft vil Magnus vise tre veldig ulike verk, som fungerer som stoppesteder i utstillingen: to store arbeider i tekstil, der det ene er trykket digitalt og det andre er trykket for hånd, og et fotografi. Med utgangspunkt i sin egen konkrete opplevelse, peker Magnus på viktigheten av tilhørighet og faste holdepunkter i livet.

Utstillingen står til 27. mai. Les mer HER.

Fragmenter av Jan Christensens platesamling blir motivet i Christensens kunst. (Foto: QB Gallery.)

«An Expression of Nostalgia» av Jan Christensen på QB Gallery

(Tordeskiolds gate 3, åpning torsdag 12. april kl. 18.00)

Siden studietiden har Christiensen benyttet seg av et bredt sett av referanser i sin kunstprosjekter. I utstillingen som åpner på QB Gallery i kveld. To kollajser  fra Christensens utstilling «Stranger Love», vist i Berlin i 2015, har fått fungere som utgangspunkt for arbeidene som nå vises på QB. Kollasjene viser fragmenterte komposisjoner av kunstnerens egen platesamling. «An Expression of Nostalgia» består av en rekke serigrafiske trykk (silketrykk), som både peker tilbake på Christensens tidligere kunstneriske praksis og hans tidlige inspirasjonskilder, som kunstnerkollektivet Tomatos særegne visuelle uttrykk og lydbilde.

Utstillingen står til 5. mai. Les mer HER.

Rune Elgaards «U.T.» er blant verkene som vises i utstillingen «Postkort fra Palavas». (Foto: LNM.)

Rune Elgaard og Geir Stadheim på LNM

(Kongens gate 2, åpning torsdag 12. april kl. 18.00)

To nye soloutstillinger åpner på LNM denne uka. Denne gangen er er det Rune Elgaard og Geir Stadheim som inntar gallerirommene.

«Postkort fra Palavas» viser et utvalg av Elgaards metamalerier – der fotografi, maleri, tegning og lerretets materialitet smeltes sammen. Det er post-malerisk samtidig som det insisterer på maleriets gyldighet i samtiden. Utstillingstittelen viser til Gustave Courbets (1819-1877) skisseaktige maleri «Le bord de mer à » (Stranden ved Palavas), og i utstillingens hovedverk har Elgreen reprodusert et postkort med Courbets strandmotiv. Referanser fra kunsthistorien er gjennomgående i Elgreens praksis, ofte nettopp ved å reprodusere elementer fra verkene for så å sette dem inn i en annen kontekst: en ensfarget plate.

I prosjektrommet åpner Geir Stadheims utstilling «Trådløs kommunikasjon». Her vises små og mellomstore akrylmalerier på lerret og papir. De figurative, men abstraherte, maleriene forestiller mennesker, natur og industrielle bygninger. Både teknisk og motivmessig minner bildene om tidlig modernisme. Stadheim benytter seg av både kubistiske og surrealistiske grep, så vel som en dus fargepalett som trekker assosiasjoner Ferdinand Légers (1881-1955)  fargesterke, men duse malerier.

Utstillingene står til 6. mai. Les mer HER.

Utsnitt fra en av Buans skulpturer. (Foto: OSL contemporary.)

«Along the Folds» av Ann Iren Buan på OSL contemporary

(Haxthausen gate 3, åpning torsdag 12. april kl. 19.00)

I sine skulpturer og tegninger, undersøker Ann Iren Buan forestillinger om forfall og destruksjon. I sine monumentale arbeider, i papp og gips, utfordrer hun tegnemediets grenser. Skulpturene bygger videre på tegningens meditative kvaliteter og tillegger en kroppslighet til mediet.  Verkene er massive, men lette. De er abstrakte, men speiler virkeligheten gjennom Buans fargebruk, som vekker assosiasjoner til mennesker og landskap.

På OSL contemporary, viser Buan en serie tårnskulpturer av gips, tegninger og netting, skapt i dialog med gallerirommet. Gjennom å avsløre den ambivalensen i rommets arkitektoniske historie, synliggjør verkene rommets historiske strukturer og forvandler rommets livsløp.

Utstillingen står til 19. mai. Les mer HER.

Natalie Price Hafslund utforsker grensene mellom det rasjonelle og det psykotiske, med en kalkulert hensikt om å «bli kriminell». (Foto: UKS.)

«Clean Criminal» av Natalie Price Hafslund på UKS og Kunstnernes hus

(St. Olavs gate 3, åpning fredag 13. april kl. 19.00)

På fredag åpner UKS en ny utstilling med Natalie Price Hafslund i egne lokaler og på Kunstnernes hus. «Clean Criminal» består av performative skulpturer og videoverker som utfordrer grensene mellom dårlig oppførsel, det å føle seg dårlig og det å bli klinisk kategorisert som følger av dette. Dette spenningsforholdet omfatter blant annet forslåtte malerier, en automatisert støvsuger ikledd en jakke i glitrende «lakseskinn» og et filmklipp hvor en pappmasjé-modell av Woody Allen blir skutt i stykker av kunstneren selv. Price Hafslund utvisker forståelsen av det som anses som «normalt», og det rasjonelle motsetningsforhold til det psykotiske. Hun slipper løs det ufrivillige, tvungne og irrasjonelle i en kalkulert bevegelse mot det «å bli kriminell».

Utstillingen står til 20. mai. Les mer HER.