22. mai inviterer Subjekt og Nasjonalmuseet til kunstdebatt på Mellomstasjonen i Oslo (AVLYST).
Subjekt på museet

Når kunsten blir politisk korrekt

22. mai inviterer Subjekt og Nasjonalmuseet til kunstdebatt på Mellomstasjonen i Oslo (AVLYST).
Saken er 22. mai inviterer Subjekt og Nasjonalmuseet til kunstdebatt på Mellomstasjonen i Oslo (AVLYST).

PANELDEBATTEN ER AVLYST.

Så mange som hver tredje norske kunstner mener at deres kunstneriske ytringsfrihet er berørt av «politisk korrekthet» i samfunnet. Det kommer frem i Fritt Ords rapport om kunstnerisk ytringsfrihet fra 2014.

Siden den gang har den transkritiske billedkunstneren og samfunnsdebattanten Tonje Gjevjons verk «Vagina Anthem» blitt fjernet fra programmet til utstillingsåpningen av «HEN – Flytende kjønn» på Haugar Vestfold kunstmuseum, etter en klagestorm fra involverte om at innholdet i Gjevjons performance var støtende. Israelske kunstnere fikk ikke delta i kunstfestivalen Feminine Tripper, som en boikott-aksjon fra initiativtakerne mot en israelsk okkupasjon og propaganda. «Alt. right»-kunstneren Lilith Keogh har blitt hevet ut av galleriene.

Kunsten kan å krenke. Men når går det for langt? Hvor mye bør kunstnerisk ytringsfrihet egentlig romme? Bør kunsten ta etiske hensyn? Har det norske kunstfeltet blitt politisk korrekt?

Subjekts sjefredaktør, Danby Choi, vil moderere debatten.

– En demokratisering av kunsten har «alltid» vært et kulturpolitisk mål. Det fører nok med seg at et etablert og venstreorientert kunstfelt kjenner på at det begynner å bli «grumsete». Men dersom kunsten skal være en del av offentligheten, og ikke et løsrevet felt, så må man også inkludere de kunstnerne og de kunstneriske ytringene som faktisk utfordrer «det politisk korrekte». De som ikke representerer majoritetskunstneren, politisk, og de som noen ønsker å fjerne, sensurere eller boikotte. Samtidig er det viktig å anerkjenne at den kunstneriske ytringsfriheten ikke er absolutt – verken juridisk, presseetisk eller kunstsosiologisk – og at dette hele tiden bør være oppe til forhandling i den offentlige debatten. Vi i Subjekt vil drive en kompromissløs kamp for dette, sier Choi.

Lanseringen av debatten har allerede vakt debatt i sosiale medier.

– Denne debatten har gått mange runder hos oss, fordi det er oss godt kjent at kunstnerne vi har invitert til å stille i debatten har kontroversielle meninger, mildt sagt. Men det ligger ingen automatikk i at vi dermed er enige med casene vi inviterer til debatt. Å trekke denne konklusjonen representerer et problematisk syn på mediene, sier Choi, og fortsetter:

– Det er vår plikt å rette et kritisk søkelys mot de bevegelsene som finnes i samfunnet. Noen mener allerede at vi er ukritiske mikrofonstativer for de inviterte til paneldebatten, men der vil de bli motbevist på Mellomstasjonen 22. mai. Når vi skal se nærmere på hvor grensene for den kunstneriske ytringsfriheten bør gå, med tre aktuelle eksempler, vil folk selvfølgelig være uenige. Subjekt har ikke et politisk oppdrag, men et demokratisk oppdrag, og vi gjør derfor det vi kan for å representere alle sidene av saken.

Sammen med casene, bestående av de nevnte kunstnerne, og representanter fra Kulturrådet og Munchmuseet, ser vi nærmere på de tre aktuelle tilfellene, hvor man er uenige om sensur eller boikott har blitt brukt som kunstneriske, kuratoriske eller politisk motiverte grep for å hindre visse uttrykk en plass i «den frie kunsten».

Paneldeltakere: Kristin Danielsen (direktør, Kulturrådet), Lars Toft-Eriksen (kurator, Munchmuseet), Tonje Gjevjon (kunstner, skribent), Margrete Slettebø (kunstner, talsperson for Feminine Tripper) og Lilith Keogh (kunstner).

Debatten vil finne sted på Mellomstasjonen i Oslo.

Dørene åpner kl. 17.30. Bar og musikk.

Velkommen til debatt!

Meld deg på HER. (AVLYST)