Tatt av hunder på «metodedemonstrasjon»

Hasjen vil ikke ødelegge livet ditt. Men det vil et politi som hever seg over lov og rett for å ta deg

Når politiet bruker narkotikahunder for å avsløre spor av cannabis på to VGS-elever, for så å ransake hjemmene deres, er det ikke en demonstrasjon av politiets metoder, skriver Thomas Kjøsnes.

Bergens Tidende skrev nylig om en politiaksjon på Flora videregående skole, hvor ti politibetjenter, fire politistudenter og to narkotikahunder holdt en såkalt «forebyggende» aksjon.

Det er å pynte på sannheten.

Å gjennomsøke en skole med politihunder for å avsløre unge som lukter spor av cannabis, er heller en ulovlig form for ransaking av tilfeldige mennesker.

Derfor har denne typen etterforskning fått skarp kritikk fra Riksadvokaten. Politiet prøver her å omgå lovverket ved å beskrive søket som en «demonstrasjon» av politiets metoder.

Narkotikahund i aksjon for Politiet. Bildet er ikke fra hendelsen på Flora videregående skole, men ment som illustrasjon. (Foto: Hunden.no).

Straff, ikke demonstrasjon

Når elever stilles opp for å få politiets metoder demonstrert med hunder på seg selv, går politiet over grensen. De to politihundene markerte to unge gutter, på en skole med 500 elever, som de fant spor av cannabis på.

Disse ble objekter for politiets «demonstrasjon», i påsyn av sine medelever, og ettersom man ikke fant noe på dem, eller i tingene deres, ble hjemmene deres også ransaket i ettertid.

Her fant Politiet brukerutstyr for cannabis, og elevene innrømmet å ha brukt stoffet.

«Ifølge politiet var hensikten med søket å vise at det alltid er en viss fare for å bli oppdaget. Og informasjonen var rettet inn mot hvilke konsekvenser narkotikabruk kan ha på rullebladet, blant annet for senere yrkesvalg, utdanningsvalg og reiser», skriver Bergens Tidende.

Les også: Heroin er for dyrt, skriver Sturla Haugsgjerd

Politi som bryter loven

Selv om verden går framover og stadig flere innser at cannabisbruk blant 18-åringer ikke er noen stor sak, får disse guttene nå kjenne på nettopp disse konsekvensene for framtiden som politiet advarer mot.

Vi må forvente at de får et kriminelt rulleblad, og at de mister eller får utsettelse på sertifikatet. Hvordan det blir å komme tilbake til en skole der mange stempler dem som narkomane, i tråd med signalene fra politiet og samfunnet forøvrig, kan vi bare ane.

Vi får bare gratulere politiet med å ha funnet et nytt påskudd til å fortsette sine ulovlige og inhumane ransakelser med hund. Skal man tro politiets propaganda til støtte for fortsatt kriminalisering av brukere, så er disse guttene nå fanget opp og reddet fra å få rusproblemer.

Og til dere unge er lærdommen klar:

Dere har ikke noe privatliv; dere har ingen rettigheter – og kroppen din, hjemmet ditt og skolen din tilhører politiet.

Det ikke er hasjen som vil ødelegge livet ditt, men et politi som hever seg over loven for å ta deg.

Les også: Politiet avlyste nattklubb. Nå er ikke rusmisbruk lenger et problem, melder Politiet