Stortinget
Grammatikk 101

Abortkritisk barne- og likestillingsminister

Språk er viktig, og grammatikk er gøy. Derfor gir vi deg en innføring i ulike begreper og uttrykk, og i dag skal vi snakke om språkfiguren oksymoron. Igjen!

Subjekt, som du nå leser, er utgitt av Perfektum Partisipp AS. Vi synes åpenbart at grammatikk er gøy.

Derfor publiserer vi den årlige spalten Grammatikk 101, en innføring i ulike begreper og uttrykk (vel, foreløpig kun om språkfiguren «oksymoron»), som tilfeldigvis publiseres samme dag som når blå regjering utnevner nye statsråder.

Paradoksalt og selvmotstridende

Oksymoron er en språkfigur innen retorikk og stilistikk som forbinder to begreper (ofte gjennom et substantiv og et adjektiv) som logisk utelukker hverandre. Slik oppstår det en slående selvmotsigelse og et konsentrert paradoks når de settes sammen.

Ordet er dannet av de greske oxýs, som betyr skarp, og moros, tåpelig.

For eksempel:

· Gigantisk maur

· Kjempeliten

· Taus statsminister

· Innvandringskritisk inkluderingsminister

· Voldsdømt justisminister

· Abortkritisk barne- og likestillingsminister