Arbeiderpartiet
Anette Trettebergstuen:

Nå viser Erna hvor lite hun bryr seg om likestilling og mangfold

Endringene i departementsstrukturen viser hvor langt statsministeren er villig til å gå for å bevare egen makt, skriver nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Anette Trettebergstuen (Ap).

Likestilling, det feltet som betyr minst for den nåværende regjeringen, flyttes til kultur, det området som betyr nest minst, slik at Ropstad, KrF og Erna skal slippe å måtte håndtere LHBTI og kjønnslikestiling i åpent lende.

Slik blir det et nytt departement for nedprioriterte saker i Høyreregjeringen. Tilbake sitter Krf med et Barne- og familiedepartement, med en statsråd som skulle slippe å konfronteres med at han ønsker å sette likestillingen i revers.

Signalet Erna sender ut til omverdenen med dette er drøyt. Det mangfoldet av familier vi har i dag, med barn skapt på så forskjellige måter, med foreldre i ulike konstellasjoner og kjærlighetsformer, trenger vi en regjering og en statsråd som ikke bare evner å løfte fram mor, far og barn i kjernefamilien.

Klarer du være statsråd for en type familie, bør du klare å være det for flere.

Erna viser med den nye regjeringen akkurat hvor lite hun bryr seg om likestilling og mangfold. Hvor langt hun er villig til å gå i å tråkke på kjerneverdier som likestiling og mangfold, for å bevare egen makt.

Ikke bare har hun gitt Krf gjennomslag i saker som setter likestillingen ytterligere i revers, og som innskrenker kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og det uten å mukke, men endringene i departementsstrukturen er også en del av dette.