Subjekt har publisert en kritikk av Kulturrådets nye tenketank for å mangle legitimitet. I dette legges argumenter om at tenketanken, bestående av 16 personer fra institusjonsfeltet ikke representerer en eneste kunstner eller kunstnerorganisasjon. Det er feil, skriver Henning Mongstad i Kulturrådet. (Foto: Anna Løvberg.)
Replikk

Misforstått om Kulturrådets nye tenketank

Vi ønsker å rette opp i noen misforståelser om Kulturrådets nye tenketank, skriver rådgiver i Kulturrådet, Henning Mongstad.
Saken er Kulturrådet har opprettet en ny tenketank for institusjonsfeltet.

18. desember skriver Subjekts sjefredaktør, Danby Choi, en artikkel i Subjekt om Kulturrådets nye tenketank for kulturøkonomi. Artikkelen kritiserer Kulturrådets nye tenketank for institusjonsfeltet, og fremmer et sitat av Norske billedkunstneres styreleder, Ruben Steinum, som mener tenketanken mangler legitimitet.

Vi vil gjerne rette opp i noen misforståelser i saken.

Artikkelforfatteren, Henning Mongstad, er seniorrådgiver i kulturøkonomi, et treårig prosjekt igangsatt av Kulturrådet. (Foto: Ilya Hendel.)

En tenketank for institusjonsfeltet

Kulturrådet igangsatte i 2019 det treårige utviklingsprosjektet «Kulturøkonomi». Prosjektet har som oppdrag å utvikle en styrket og helhetlig satsing på kulturøkonomi, kunstnerøkonomi og kreativ næring. Prosjektet er plassert i Kulturrådets administrasjon, og er ikke knyttet til Kulturfondet og Rådet.

Det er satt i gang flere ulike tiltak i kulturøkonomiprosjektet. Den omtalte tenketanken er et av dem.

Tenketanken skal være et rådgivende utvalg for institusjonsfeltet. Det er viktig for Kulturrådet å få innspill fra denne delen av kulturlivet, fordi vi i resten av virksomheten i stor grad forholder oss til det frie feltet og museumssektoren. Det er dermed ikke snakk noe konkurrerende eller ekstra råd. Dette kommer kanskje ikke tydelig nok frem i artikkelen på våre egne nettsider, hvor Subjekts artikkel henter informasjon fra.

Opptatt av dialog

I artikkelen fremmes en kritikk fra Norske billedkunstneres styreleder, ved Ruben Steinum. Til dette ønsker vi igjen å presisere at kulturøkonomiprosjektets nye tenketank er et utvalg som skal peke på muligheter og utfordringer i norske kunst- og kulturinstitusjoner spesielt.

Kulturøkonomiprosjektet består av flere delprosjekter, blant annet har vi på trappene en referansegruppe for det visuelle kunstfeltet som består av kunstnerrepresentanter. Gruppen blir presentert på nyåret.

Kulturøkonomiprosjektet har hele tiden vært opptatt av dialog. Derfor ble det gjennomført et innspillsmøte med Norske billedkunstnere og andre interesseorganisasjoner allerede i oktober 2018, før prosjektet var igangsatt.

Det vil også bli flere anledninger til å komme innspill de neste to årene.

Selv om utvalget i hovedsak består av representanter fra ulike institusjoner, så var Kulturrådet i sammensetningen opptatt av å sikre god representasjon. Dette er årsaken til at også to kunstnere, en kurator og en musikkgründer er med i utvalget.

Henning Mongstad, seniorrådgiver i Kulturrådets kulturøkonomiprosjekt