Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår sammenheng mellom kunstkonsum og god helse i den mest omfattende gjennomgangen av bevis på området hittil. (Foto: Ota Fine Arts, © Yayoi Kusama.)
Mener kultur- og helsesektoren bør samarbeide

Ny rapport fastslår at kunst kan bedre både fysisk og mental helse

Kunst kan redusere bivirkningene av kreftbehandling og minske symptomer på Parkinsons sykdom, konkluderer Verdens helseorganisasjon.
Saken er Ny rapport fastslår sammenheng mellom kunstkonsum og god helse.

Å engasjere seg i kunsten kan være positivt for både mental og fysisk helse. Dette konkluderer Verdens helseorganisasjon med i en ny rapport, som analyserer funnene fra over 900 globale publikasjoner og 3.000 studier gjort over en periode på 19 år. Rapporten er den mest omfattende gjennomgangen av bevis på sammenhengen mellom kunst og helse hittil.

Eksemplene i rapporten illustrerer hvordan kunsten kan ha positiv effekt på komplekse helseutfordringer som diabetes, overvekt og dårlig mental helse.

Les også: Ledende utdanningsekspert tror heller på kunst enn matte

Prioska Östlin er regiondirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa. (Foto: Presse.)

Musikk, dans og drama som medisin

Rapporten viser at kunsten kan påvirke helsen positivt helt fra fødselen til livets slutt. Små barn som har foreldre som leser for seg før sengetid, har lengre nattesøvn og forbedret konsentrasjon på skolen. Blant ungdom kommer det fram at dramabasert undervisning styrker trivsel og reduserer eksponering for vold. I tillegg trekkes det frem at synging kan forbedre oppmerksomhet, episodisk hukommelse og utøvende funksjon.

Det legges også frem forslag til hvordan kunstaktiviteter kan brukes i helsevesenet for å forbedre behandlingen.

Blant annet har det vist seg at det å høre på musikk eller lage kunst reduserer bivirkningene av kreftbehandling, inkludert døsighet, manglende appetitt, kortpustethet og kvalme. Det viser seg også at bruk av kunst i akuttsituasjoner kan redusere angst, smerte og blodtrykk, og at dans kan minske symptomer på Parkinsons sykdom.

– Vårt behov for å uttrykke håp og bekymringer, å skape mening ut av våre omgivelser, og til å dele dette gjennom kunstneriske uttrykk til andre, er like grunnleggende som vårt behov for å slukke tørsten og sulten, sier regionsdirektør for Verdens helseorganisasjon i Europa, Piroska Östlin.

For Östlin virker det heller åpenbart:

– Burde vi være overrasket over at kunst kan forbedre helsen? Burde vi være overrasket over at kunst kan gi oss velbehag?

Kostnadseffektivt og lavere risiko

Östlin mener videre at man må vurdere helse og velferd i en større sammenheng.

– Å bringe kunst inn i menneskers liv gjennom aktiviteter som dans, sang og gjennom å gå på museer eller konserter, gir en ekstra dimensjon til hvordan vi kan forbedre fysisk og mental helse, sier hun.

Det understrekes også at kunsten i mange tilfeller er mer kostnadseffektiv enn medisinske behandlinger, og at det enkelt kan kombineres med andre behandlingsformer samtidig som det har en lav risiko for negative utfall.

Håper på samarbeid mellom kultur- og helsesektor

Musikkterapeut Gisle Fuhr er svært positiv til den nye rapporten som nå er lagt fram. Selv jobber han med musikk som terapi for pasienter i alle aldre.

– Vi kan bruke kunst og kultur i behandling av pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester. For eksempel viser effektforskning og brukererfaringer at musikkterapi er nyttig i flere faser av livet – fra behandling av for tidlig fødte spedbarn, til voksne med schizofreni og eldre med demens, sier Fuhr.

Verdens helseorganisasjons rapport skisserer konkrete politiske hensyn for beslutningstakere i helsesektoren. Blant annet forslår de å styrke samarbeidet mellom kultur-, omsorgs.- og helsesektorer. Dette ved å fremme bevissthet rundt de helsemessige fordelene man får ved å oppsøke eller drive med kunst og inkludere kunst i utdannelsen av helsepersonell. I tillegg sikre at alle samfunns- og aldersgrupper har tilgang på mangfoldig kunst hele livet.

– Det er svært positivt hvis helsesektoren og kultursektoren får et tettere samarbeid. Det kan være lett å tenke at musikk og kunst først og fremst er kultur, og har lite å gjøre med helse og terapi. Men som rapporten fra Verdens helseorganisasjon slår fast, så har vi mye å tjene på at det legges til rette for kulturtiltak som fokuserer på helse, sier Fuhr.