Mario Rojas Bøckman Journalist

Mario Aleksander Rojas Bøckman (f. 1995) er LHBT-aktivist og journalistikk-student ved Oslomet, med erfaring fra teater, film og mote.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Mario Rojas Bøckmans bidrag (3)