Nasjonalmuseet øker innkjøpsbudsjettet fra 16 til 30 millioner kroner i 2020. (Foto: Dag Fosse.)
Dobler innkjøpsbudsjettet

Hun skal kjøpe kunstnere ut av krisen med 14 nye koronamillioner

Direktør Karin Hindsbo dobler Nasjonalmuseets innkjøpsbudsjett i 2020 for å hjelpe kulturlivet gjennom koronapandemiens økonomiske konsekvenser.
Saken er Nasjonalmuseet øker innkjøpsbudsjettet for 2020 med 14 nye koronamillioner.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. I Nasjonalmuseet har vi et nasjonalt ansvar for våre fagfelt, og vi anser et tiltak som dette som en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, i en pressemelding.

Som et tiltak for kunstneres vanskelige økonomiske kår gjennom koronapandemien, skal Nasjonalmuseet kjøpe kunst av norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere for til sammen ytterligere 30 millioner kroner.

Les også: Kode varsler permittering av 38 ansatte

Det nye Nasjonalmuseet åpner våren 2021. (Foto: Statsbygg.)

Dobler budsjettet

I utgangspunktet var det satt av 16 millioner kroner til innkjøp i 2020. Sammen med økningen i Nasjonalmuseets budsjett, kommer det 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, som allerede støtter tiltak innen kunstfeltet.

– De ekstra midlene skal anvendes til kjøpe av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det skal kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder, sier Hindsbo.

– Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverker og designere med umiddelbar virkning.

Lover kvalitet

I pressemeldingen står det at innkjøpene skal følge Nasjonalmuseets vanlige rutiner og oppfylle museets kvalitetskrav.

– En styrket satsning på innkjøp som iverksettes snarest mulig, kan innebære et viktig og avgjørende økonomisk bidrag for mange i kunstfeltet i en kritisk tid. Samtidig er innkjøp av kunst et av Nasjonalmuseets nøkkeloppdrag. Med denne satsingen får Nasjonalmuseet beriket samlingen med norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, noe som også vil komme publikum til gode, sier Hindsbo.

De ekstra midlene som blir satt av til innkjøp overføres fra Nasjonalmuseets egenkapital.

– Nasjonalmuseet har som følge av forsinkelsene i Statsbyggs byggeprosjekt midler stående der utgiftene følger senere. Vi har besluttet at disse midlene er bedre anvendt nå som et tiltak rettet mot et allerede utsatt kunstfelt. Midlene får deretter spares inn over tid. Forslaget ble tatt opp som en hastesak i styret, som kom med et enstemmig vedtak i dag.

Stiftelsen Fritt ord har også økt prosjektstøtten med 40 millioner kroner for å støtte norsk kulturliv og offentlighet gjennom koronapandemiens økonomiske konsekvenser.