Museumsdirektør ble sagt opp på dagen

Det foregående styret har gjentatte ganger uttrykket at McGowans ledelse ikke var tilfredsstillende

Det foregående styrets vurderinger og beslutninger har også blitt et tema i debatten om museumsdirektør Jérémie McGowans avgang på Nordnorsk kunstmuseum. Nå skriver de – ved Sissel Knutsen Hegdal, Elisabeth Johansen, Kristin Tårnes og Trine Noodt – et innlegg hvor de blant annet poengterer at de ved flere anledninger uttrykket misnøye ved museumsdirektørens ledelse. (Foto: Nordnorsk kunstmuseum.)
Det foregående styrets vurderinger og beslutninger har også blitt et tema i debatten om museumsdirektør Jérémie McGowans avgang på Nordnorsk kunstmuseum. Nå skriver de – ved Sissel Knutsen Hegdal, Elisabeth Johansen, Kristin Tårnes og Trine Noodt – et innlegg hvor de blant annet poengterer at de ved flere anledninger uttrykket misnøye ved museumsdirektørens ledelse. (Foto: Nordnorsk kunstmuseum.)
Vi påpekte Jérémie McGowans mangelfulle saksfremlegg og etterlyste oppfølging av konkrete saker, skriver det forrige styret ved Nordnorsk kunstmuseum.
Sjanger Dette er en kommentar. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Museumsdirektør Jérémie McGowans avskjed har skapt stor debatt.

Direktør Jérémie McGowans fratredelse fra direktørstillingen ved Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) har ført til en omfattende debatt. Det foregående styrets vurderinger og beslutninger har også blitt et tema i debatten. Vi finner det derfor riktig å gi noen korte kommentarer for å klargjøre enkelte faktiske forhold frem til nytt styre tiltrådte ved NNKM i januar 2020.

Styret i forrige periode tiltrådte i januar 2016. McGowan var da allerede ansatt, med tiltredelse som direktør per mars 2016. Hans arbeidsavtale inneholdt en klausul om at styret uten begrunnelse kan be direktør fratre sin stilling mot at direktør mottar fire måneders lønn. Slike klausuler er ofte brukt i lederstillinger – også innen kultursektoren. Årsaken er åpenbar. En direktør har en helt avgjørende rolle for samspillet mellom styret og de ansatte. Å ansette ny direktør er derfor ofte ansett som den viktigste beslutningen et styre tar.

Et stort samfunnsoppdrag

I henhold til NNKMs vedtekter har direktør, sammen med styre, ansvaret for «å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdelen». Vedtektene gir med andre ord et samfunnsoppdrag som er svært omfattende både innholdsmessig og geografisk. I tillegg har NNKM ansvar for Kunsthall Svalbard.

Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelsen og driften av NNKM med alt hva dette innebærer. Han har det hele og fulle ansvaret for å tilrettelegge for styrets beslutningsgrunnlag i alle saker, og har også ansvaret for å gjennomføre og implementere styrets vedtak. I den daglige ledelsen av et kunstmuseum er det en rekke funksjoner som skal fylles – noen av disse oppgavene er svært synlige for omverdenen, mens andre ikke på samme måte er tilgjengelig for offentligheten. En direktør må selvsagt gjerne delegere oppgaver og ansvar, men overfor styret er det utelukkende direktøren som er ansvarlig.

Annonse

Når det gjelder kunstneriske prosjekter utgått fra NNKM i den perioden McGowan har vært direktør er det særlig to konsepter som har fått bred medieomtale og velfortjente priser: Omformingen av NNKM til et samisk museum i 2017, gjennom konseptet «Sami Daiddamusea», og museets innlegg i likestillingsdebatten med «Like Betzy» i 2019. Det er ingen uenighet om at NNKM fortjente tildelt heder og oppmerksomhet for disse utstillingene. Dette var kraftfulle, kreative prosjekter som også hadde full støtte i det forrige styret.

Ikke tilfredsstillende ledelse

Det som imidlertid ikke er så kjent fra vår periode som styre ved NNKM er at styret gjentatte ganger har gitt uttrykk for at ledelsen ved NNKM ikke har vært tilfredsstillende. Styret har påpekt mangelfulle saksfremlegg og etterlyst oppfølging av konkrete saker som har vært til behandling i styret eller som styret har bedt om å få satt på agendaen. Dette vanskeliggjorde styrets arbeid for å påse at organisasjonen drives på den måten som forventes og i tråd med styrets ambisjoner og krav.

Spørsmålet om en eventuell forlengelse av åremålet ble først diskutert i møte med direktør i januar 2018, deretter i januar 2019. På styremøte i februar 2019 behandlet styret saken, og ulike løsninger ble vurdert. Det var gode innspill fra samtlige i kollegiet.

Etter grundige diskusjoner besluttet styret å ikke forlenge åremålsavtalen til direktøren. Styret vedtok imidlertid å tilby McGowan en ny fast stilling ved NNKM (ikke åremål), der ansvarsområdet ble endret til å omfatte formidling/produksjon av nye utstillinger, samt ansvar for forskning. Styret anerkjente at det var på dette området McGowan hadde sin styrke og kompetanse. McGowan var imidlertid ikke villig til å diskutere en ny stilling med styret.

Derfor forlenget vi åremålet

På styremøte i april ble det så, etter nye inngående diskusjoner, fattet vedtak om at åremålet ble forlenget i to år. Det var i særlig grad to faktorer som var avgjørende for at styret endret sitt vedtak fra februar. De ansatte ved NNKM er museets viktigste ressurs, og det forhold at mange av de ansatte stilte seg bak sin direktør veide tungt i vurderingen.

Det andre hensynet som veide tungt, var at styret var inne i sitt siste funksjonsår og at nytt styre skulle oppnevnes på slutten av året. Som nevnt er ansettelse av direktør en av de aller viktigste oppgaver for et styre, og det avtroppende styret fant det derfor ikke riktig å iverksette en rekrutteringsprosess på tampen av en periode.

Det er i debatten anført at to av undertegnede trakk seg fra styret. Dette medfører ikke riktighet. Samtlige styremedlemmer har ivaretatt vervene i den funksjonstid som var forutsatt og som vi ble oppnevnt for.

Vi ønsker Nordnorsk Kunstmuseum lykke til i det videre arbeidet!

Signert Sissel Knutsen Hegdal (styreleder ved NNKM 2016–2019), Elisabeth Johansen (nestleder ved NNKM 2016-2019, varamedlem 2011–2015), Kristin Tårnes (styremedlem ved NNKM 2016–2019) og Trine Noodt (styremedlem ved NNKM 2016–2019).

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar