Prekær situasjon: Kode i Bergen kan gå konkurs innen året er omme. (Foto: Presse.)
Norges nest største kunstmuseum:

– Hvis regjeringen ikke kommer på banen, vil Kode være konkurs innen året er omme

Som følge av korona ligger Kode i Bergen an til å miste opp mot 30 millioner kroner i publikumsinntekter. Innen juni kan kassa være tom, og Norges nest største kunstmuseum begjært konkurs.
Saken er Kode står i fare for å gå konkurs.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig. Vi har brorparten av våre publikumsinntekter fra utenlandske turister i sommermånedene. Nå faller disse bort, og vi har ingen midler å tære på, sier Petter Snare, og fortsetter:

– Hvis regjeringen ikke kommer på banen, vil Kode være konkurs innen året.

Tidligere i dag holdt Kode en pressekonferanse i forbindelse med den alvorlige økonomiske situasjonen museet befinner seg i.

Det er kjent at museet har gått med underskudd i mange år som følge av underfinansiering. Kun noen dager etter at museet måtte stenge 12. mars, som følge av regjeringens restriksjoner, så de seg nødt til å permittere 38 av sine ansatte.

– Siden Kode i stor grad finansieres av enge salgs- og billettinntekter, står de nå overfor et stort økonomisk tap. Selv om Kode er det største museet utenfor Oslo, så er økonomien vår som kjent svært skjør og utsiktene til en langvarig krisesituasjon med stengte bygg rammer oss hardt, sa Snare i forbindelse med permitteringsvarslene.

Slik det er nå, vil Kode få betalingsvansker allerede i juni, og være konkurs senest i oktober.

Har satset på egeninntekter

Fra politisk hold har det lenge vært et ønske at kulturinstitusjoner skal drives mer kommersielt og publikumsorientert, med økt fokus på egeninntjening.

Snare sier at de har klart å øke egeninntekter kraftig de siste årene. Nå faller disse bort.

– Vi blir egentlig straffet for at vi har vært flinkest i klassen, sier Snare.

– Andre museer som baserer seg på en høyere andel offentlig støtte er ikke påvirket på sammen måte. Det gjelder også Nasjonalmuseet som er stengt i forbindelse med renovering. Kode er i en unik situasjon.

Mener staten prioriterer Oslo

Som følge av den økonomiske situasjonen Kode står overfor nå, står de helt uten midler til å komme seg gjennom krisen.

Snare mener det er en skjevfordeling som finner sted mellom Oslo og Bergen når det gjelder den statlige finansieringen av museene, og det er grunnen til at de kan gå konkurs.

– Nasjonalmuseet i Oslo får 790 millioner kroner i statlig støtte. Kode får 30 millioner. Da sier det seg selv at vi ikke er rustet for å takle sjokk som dette på egenhånd, sier Snare.

Norges nest største kunstmuseum

Kode består av fire samlingsbygg, og drifter i tillegg komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljestøl som var hjemmene til henholdvis Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud. Dette gjør Kode til Norges nest største kunstmuseum.

Kode har vært i flere møter med Kulturdepartementet om saken, men det foreløpig ikke avgjort om det blir satt inn ekstra tiltak som kan redde museet fra konkurs.

– Vi trenger hjelp, ellers går vi konkurs. Så enkelt er det. Vi forvalter nasjonalarven vår i form av Munch sine bilder og Grieg sin musikk. Det vil være en tragedie for Bergen og for Norge om denne arven ikke kan formidles til publikum på en god måte også i fremtid, sider styreleder ved Kode, Marte Mjøs Persen.