Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, kritiserer kulturminister Abid Raja for ikke å gjøre nok for å redde de institusjonene som rammes av koronakrisen. (Foto: Arbeiderpartiet.)
Kritiserer regjeringen:

Om ikke Raja snart forstår alvoret, vil vi stå igjen med et fattigere kulturliv

Norges nest største kunstmuseum står i fare for å gå konkurs. Dette kunne vært unngått, men regjeringen valgte annerledes, skriver Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen.
Saken er Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson kritiserer regjeringens kulturpolitikk.

I går gikk kulturministeren på sin egen Facebook-profil til angrep på en journalist i Bergens tidende som har skrevet en kritisk kommentar til statsrådens håndtering av situasjonen til museene Kode i Bergen. Det er en meget spesiell oppførsel fra en statsråd.

For kritikk fortjener Abid Raja.

Allerede andre uka i mars behandlet Stortinget kompensasjonsordningen for kulturlivet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Rødt sto da sammen om følgende forslag som ble stemt ned av Høyre, Venstre, KrF og FrP:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge til rette for en kompensasjon for kulturinstitusjoner med mer enn 50 pst. offentlig støtte, som er rammet av avlysninger på grunn av koronaviruset og helsemyndighetenes råd.»

Mange av våre viktige kulturinstitusjoner er helt avhengige av publikumsinntekter, spesielt etter seks år med ostehøvelkutt fra regjeringa. Når myndighetene ber dem stenge dørene, men samtidig holder dem utenfor både kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter og kontantstøtteordningen, er det ikke rart at situasjonen blir kritisk for flere.

Kode er bare ett eksempel. Dette gjelder mange flere. Vi risikerer at viktige kulturinstitusjoner nå knekker nakken. At folks jobber går tapt. At kulturtilbud forsvinner.

Denne situasjonen kunne vært unngått. Men regjeringen valgte annerledes.

Kulturministeren sier de jobber med løsninger. Vi får håpe han snart forstår alvoret. For hvis ikke noen jobber mye, mye raskere vil vi å stå igjen med et fattigere kulturliv.