Hjelpen er på vei for museer som kriserammede Kode. Erna Solberg sier den vil komme med det reviderte nasjonalbudsjettet neste uke. (Foto: Dag Fosse.)
Hjelpen er på vei

Statsministeren lover ny krisepakke til museene neste uke

Tirsdag kunngjorde Kode at de ville gå konkurs senest i oktober dersom de ikke fikk mer offentlig støtte. Nå svarer Erna Solberg.
Saken er Koronakrisen rammer norske museer.

Den nye krisepakken vil gjelde museene som ikke kvalifiserte for støtte i den første krisepakken for kulturlivet, de som ligger over 60 prosent offentlig finansiering, skriver Bergens Tidende.

– Vi jobber på spreng for å finne løsninger for institusjoner som Kode, og det er en del av arbeidet med å dele revidert nasjonalbudsjett inn i to bolker. Det vil komme neste uke, forteller statsministeren.

Tirsdag kunngjorde kunstmuseet Kode i Bergen at de ville gå konkurs senest i oktober dersom de ikke fikk mer offentlig støtte. Museet står i fare for å miste en omsetning på opptil 30 millioner kroner.

Rammet hardt av korona

Det er kjent at museet har gått med underskudd i mange år som følge av underfinansiering. Kun noen dager etter at museet måtte stenge 12. mars som følge av den pågående koronapandemien, så de seg nødt til å permittere 38 av sine ansatte.

– Siden Kode i stor grad finansieres av enge salgs- og billettinntekter, står de nå overfor et stort økonomisk tap, sa direktør Petter Snare i forbindelse med permitteringsvarslene.

Han fortsetter.

– Selv om Kode er det største museet utenfor Oslo, så er økonomien vår som kjent svært skjør og utsiktene til en langvarig krisesituasjon med stengte bygg rammer oss hardt.

Satset på egeninntekter

Fra politisk hold har det lenge vært et ønske at kulturinstitusjoner skal drives mer kommersielt og publikumsorientert, med økt fokus på egeninntjening.

Snare sier at de har klart å øke egeninntekter kraftig de siste årene. Nå faller disse bort grunnet koronarestriksjonene.

– Vi blir egentlig straffet for at vi har vært flinkest i klassen, sier Snare, og fortsetter:

– Andre museer som baserer seg på en høyere andel offentlig støtte er ikke påvirket på sammen måte. Det gjelder også Nasjonalmuseet som er stengt i forbindelse med renovering. Kode er i en unik situasjon.