Vil hindre riving av Y

Nesjar-arvingene saksøker staten

Anleggsarbeidere jobber på baksiden av kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Statsbygg er i gang med rivingen av Y-blokka. Det er en tidkrevende prosess. Første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne kunstverket som skal bevares i det nye regjeringskvartalet. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)
Anleggsarbeidere jobber på baksiden av kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Statsbygg er i gang med rivingen av Y-blokka. Det er en tidkrevende prosess. Første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne kunstverket som skal bevares i det nye regjeringskvartalet. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)
Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø har bestemt seg for å stevne staten for å hindre demontering av Picasso-verkene i Y-blokka.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Y-blokka skal etter planen rives i år. Aktivister setter kjepper i hjulene for pådriverne.

I et brev som mandag er sendt både til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og til Kulturdepartementet, skriver advokat Ida Gjessing at stevning med krav om forbud mot rivning i henhold til gjeldende reguleringsplan, og forbud mot endring og remontering av verkene, er blitt sendt.

Går til sak

– Det reises sak for Oslo tingrett med krav om forbud mot riving og remontering av «Fiskerne» og «Måken», bekrefter Gjessing i en epost til NTB.

Arvingene mener å ha opphavsrett til de to kunstverkene og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

Regjeringen avviste fredag at det forelå noe rettslig grunnlag for å stanse rivingen, men arvingene er ikke enige i dette.

Annonse

«Våre klienter er uenig i statens standpunkt om at Viksjø og Nesjar ikke har et kunstnerisk bidrag», heter det i brevet til departementene som NTB har fått tilgang til.

Les også: Regjeringen avviser – fortsetter rivingen

– Vil ha vurdering

Advokaten peker i brevet på at staten selv ikke har gjort noen egen vurdering av hvem som er rettighetshavere til verket og mener at en slik vurdering av om reguleringsplanens premiss om gjenbruk av verkene er til stede, burde vært gjort før ubotelig riveskade skjer.

«Staten har selv i flere sammenhenger fremholdt at i det minste Nesjar har en kunstnerisk skapende innsats i verkene», heter det blant annet.

Arvingene ønsker en vurdering av Erling Viksjøs innplassering av motivene og Carl Nesjars utførelse i naturbetong tilfører et kunstnerisk bidrag til Picassos verk. De vil at arbeidet med riving og demontering skal stanses inntil dette er gjennomgått på en ordentlig måte.

Les også: Truer med å saksøke regjeringen

Uenighet

Staten har tidligere fremholdt at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget.

Arvingene har på sin side tidligere vist til en korrespondanse mellom Pablo Picasso og Carl Nesjar.

– Korrespondansen mellom Picasso og min pappa underbygger helt klart at dette er å anse som fellesverk, har Nesjars datter Gro Nesjar Greve til sagt til NTB.

Ber om fritak

I brevet bes også staten om å ikke gjøre saksøkerne objektivt ansvarlig for utgiftene en midlertidig forføyning kan påføre staten når byggearbeidene må stanses.

«For det tilfellet at staten ikke frivillig stanser arbeidene nå i påvente av en skikkelig vurdering av kravet, må det grunne seg på at staten er overbevist om at våre klienters anførsler ikke kan føre fram. I så fall skulle det ikke skade å fraskrive seg retten til å kreve slik erstatning», skriver Gjessing.

Lover raskt svar

– Y-blokken må dessverre vike for å få bygget et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal med nødvendig sikkerhet. Rivingen fortsetter som planlagt, etter en grundig prosess gjennom mange år, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Han sier at regjeringen ønsker å ta vare på Picasso-kunsten og bruke den i det nye kvartalet.

– Det mener vi kan gjøres på en måte som respekterer kunsten og som er til glede for alle som besøker det nye regjeringskvartalet, understreker han.

– Saksøkerne skriver i et brev til departementet at de ikke ønsker å bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader ved forsinkelser dersom de taper rettssaken. Vi tar sikte på å svare på brevet så raskt som mulig, avslutter Astrup.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar