Kulturkrig på nett

Medlem av Ytringsfrihetskommisjonen har kuppet debattforum på Facebook: – Intolerant og ekstremt

De nye administratorene i den syv år gamle Facebook-gruppen Ekvalisme 1 er feminist Stina Bergsten og homoaktivist Begard Reza. De ble tildelt administratorrollen ved en feiltakelse. Grunnlegger Tarjei Funderud er frustrert. (Illustrasjon: Subjekt.)
De nye administratorene i den syv år gamle Facebook-gruppen Ekvalisme 1 er feminist Stina Bergsten og homoaktivist Begard Reza. De ble tildelt administratorrollen ved en feiltakelse. Grunnlegger Tarjei Funderud er frustrert. (Illustrasjon: Subjekt.)
Et medlem i Regjeringens ytringsfrihetskommisjon, Begard Reza, ble ved en feiltakelse tildelt administratorrollen. Siden har hun fjernet andre moderatorer, bannlyst flerårige medlemmer, innført forhåndsgodkjenning av innlegg og slettet kritikk rettet mot seg.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Facebook-debattforumet Ekvalisme 1 er blitt kuppet av aktivister. Det får medlemmer til å reagere sterkt.

Noen av landets mest kjente debattanter, kulturprofiler, politikere, journalister og redaktører er blant medlemmene i Facebook-gruppen Ekvalisme 1, som inntil nylig diskuterte kjønns- og likestillingspolitikk, ofte fra et ikke-feministisk ståsted.

Søndag kveld fikk gruppens 1.700 medlemmer seg en overraskelse, da coverbildet ble skiftet ut. Nå vaier en variant av regnbueflagget på toppen, med en trekant på venstre side, som symboliserer en trans-inkluderende homobevegelse.

Bildet er lastet opp av homoaktivisten Begard Reza.

Kuppet gruppen

Reza er generalsekretær i en organisasjon som jobber for skeive muslimer, Salam. På sin forfatterside i den politisk venstresideorienterte nettavisen Radikal portal omtales hun blant annet som «en antirasistisk feminist og filmskaper», og styremedlem i UngKurd og Landsforeningen mot rasisme.

Annonse

Hun er dessuten medlem i Regjeringens nye ytringsfrihetskommisjon, som skal kartlegge ytringsfrihetens kår i Norge – og foreslå tiltak for å bedre dem.

32-åringen hadde vært administrator i Ekvalisme 1 i kort tid, før hun byttet coverbildet og endret gruppens skikk for debatt betraktelig.

Gamle debattråder ble slettet, tidligere moderatorer ble kastet ut, flerårige medlemmer ble bannlyst, kritikk mot de nye administratorene ble sensurert, og nå må alle nye innlegg i gruppen forhåndsgodkjennes av de nye administratorene.

Begard Reza ble selv invitert til å være administrator for Ekvalisme 1 av kvinnefrontsaktivisten Stina Bergsten, som igjen var tildelt administratorrollen ved en feiltakelse. Dette kommer frem av gruppens transparente modereringslogg.

Reagerer sterkt

– Jeg ble med i Ekvalisme fordi det er et forum med stor takhøyde og god debattskikk, med stort meningsmangfold og rom for å kunne diskutere likestillingsperspektiver som ikke er helt aksepterte i politisk korrekte fora, sier Kathrine Jebsen Moore (41) til Subjekt.

Hun er Minerva-spaltist og mangeårig journalist i blant annet Quillette, The Spectator og Bloomberg, og blant gruppens flerårige medlemmer. Jebsen Moore reagerer sterkt på måten Begard Reza og Stina Bergsten har opptrådt.

– Gruppen er et sted der man kan diskutere kjønn uten å måtte forholde seg til interseksjonell feminisme. Det er et pusterom fra det trange rommet som har oppstått i andre offentlige nettfora. For eksempel at kjønnsforskjeller ikke alltid er negativt, og at det finnes biologiske forklaringer som bidrar til at menn og kvinner har forskjellige preferanser og egenskaper, sier hun.

Jebsen Moore er likevel ikke overrasket over utviklingen gruppen har hatt det siste døgnet:

– Det er helt i tråd med slik disse tenker, sier hun.

– Hvordan da?

– At meningsmangfold er en uting, for «språk er makt» og kan «misbrukes» av mennesker uten de «korrekte» meningene. Slik sett har gruppen helt skiftet mål og mening, sier hun.

– Debatter av høy kvalitet

Hun, som mange andre medlemmer i gruppen, er overbevist om at Ekvalisme 1 er kuppet av politiske og ideologiske årsaker, og reagerer på at diskusjoner slettes og medlemmer kastes ut «over en lav sko» for å vinne ideologisk og politisk beite.

– Det er som en slags kulturrevolusjon i miniatyrformat, og det hadde vært ganske latterlig om dette dreide seg om ungdomsskoleelever. Dessverre er dette voksne mennesker som burde vite bedre, sier hun, og fortsetter:

– Det viser i praksis hvordan den intolerante venstresiden opererer. At en av moderatorene, Begard Reza, er medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, er desto mer bekymringsverdig, sier hun.

Andreas Lied (35) er også blant medlemmene som reagerer sterkt.

– Ekvalisme er et unikt sted hvor man deler og debatterer faglitteratur, artikler og innhold relatert til kjønn og likestilling. Det er tidvis steile fronter, men høy kvalitet på debatten, sier han.

Lied er flerårig medlem av gruppen.

– Jeg ble med der fordi jeg var bekymret over gutter som faller bakpå i sin skolegang. Som far til en gutt var dette høyaktuelt for meg. Gruppen hadde medlemmer som gladelig delte artikler og statistikk som var til god hjelp, sier han.

Alternativ til feminismen

Ekvalisme 1 ble først grunnlagt av Tarjei Funderud den 5. november 2013.

Navnet på gruppen kommer av en ideologi for likestilling. Ekvalister [fra «equal», red. anm.] anser seg selv som likeverdsentusiaster, men identifiserer seg ikke i de typiske likestillingskampene. Ekvalismen regnes blant annet som et alternativ til feminismen.

I Ekvalisme 1 sin egne beskrivelse fra 2017, skriver de at «[t]anken med ekvalisme er å ha en nøytral plattform for å diskutere og debattere likestilling, kjønn, sosial klasse, rasisme, integrering, rettferdig behandling for alle uavhengig av overflatisk gruppetilhørighet. Alle er velkomne. Det betyr at det er mye uenighet her inne, og det er positivt».

I gruppebeskrivelsen kommer det også frem av Funderud og Mette Schreiner Berge er gruppens henholdsvise administrator og moderator.

Men i praksis, er de ikke lenger det.

Ble administratorer ved en feil

For å bli medlem av gruppen, måtte søkere først svare på tre faste spørsmål:

«Er det OK å henge ut folk for meningene de har?»

«Er det OK å ringe til folks arbeidsgiver for å fortelle om meningene de har?»

«Do you agree with the rules from the group admin?»

Fasiten for å bli medlem, var «nei», «nei» og «yes» – eller tilsvarende.

– Dette for å sile ut enkelte uønskede medlemmer, sier gruppens grunnlegger og tidligere administrator, Tarjei Funderud, til Subjekt.

De ville gjerne ha så mange medlemmer til gruppen som mulig, men bare en brøkdel fikk godkjent sine medlemssøknader, da de ikke svarte, eller ikke svarte riktig på spørsmålene.

Det var langt færre enn de ønsket.

– Vi lurte på hva det skyldtes, sier Funderud.

Administratoren ville se om det var andre faktorer ved Facebooks søknadsskjema som ikke motiverte brukerne til å svare riktig. Derfor meldte han seg ut, for å prøve å bli medlem av sin egen gruppe selv.

– Jeg sendte Mette Schreiner Berge en invitasjon til å bli administrator, før jeg selv gikk ut, og ga dermed midlertidig avkall på min egen administratorrolle, sier han.

Det gikk ikke som planlagt.

Shcreiner Berge takket ikke raskt nok ja til administratorrollen, og i stedet for at hun, som moderator, automatisk ble forfremmet til administrator, fikk en rekke andre medlemmer i gruppen spørsmål om å bli administratorer.

– Slik er visst Facebook programmert. Idiotisk, spør du meg, sier grunnleggeren av gruppen.

En kvinne som derimot raskt takket ja til å bli administrator, var feminist og samfunnsdebattant Stina Bergsten, som også er kommunikasjonsrådgiver i Norsk arbeidsmandsforbund.

Hun, som er en av initiativtakerne bak metoo-oppropet #ikketilforhandling, la deretter til Begard Reza som med-administrator, og siden har de to tatt over kontroll over gruppen.

– De har slettet tråder i hytt og vær, kastet ut medlemer over en lav sko og annonsert at de er glade for at de får være administratorer i gruppen, sier Funderud, og fortsetter:

– Men dette er jo ikke noe de har fått. De har kommet over det ved en feiltakelse, og ikke gitt det fra seg igjen. Noe jeg anser ganske uhederlig. I Ekvalisme er vi opptatt av ytringsfrihet og stor takhøyde.

Takker for tildelingen av administratorrollen

Gruppens nye administrator, Begard Reza, skriver søndag kveld et innlegg i gruppen.

«Hei og tusen takk for at jeg får være admin her! Takk Stina for at du tror på meg ❤️ Det er mange som har hørt av seg for å spørre hva som har skjedd. Men det er søndag og vi trenger å lande litt først, slik at vi kan kartlegge situasjonen og for å finne ut hvordan vi forvalter oppdraget på beste mulig måte. Lover, to svensker som er admin er ikke en dårlig ide ❤️»

Verken Bergsten eller Reza har svart på Subjekts gjentatte henvendelser siden søndag kveld, men har i samme tidsrom vært aktive i gruppen.

I Begard Rezas innlegg er det i skrivende stund over 140 kommentarer. Mange av dem retter kritikk mot hvordan Reza og Bergsten tilegnet seg makt, og kaller det blant annet antidemokratisk.

Det påpekes også flere ganger at det er bekymringsverdig at Begard Reza, som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, sletter innlegg fra sine meningsmotstandere.

Kan ikke tenke seg at det får konsekvenser

Leder i Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, hadde ikke hørt om saken før Subjekt tok kontakt mandag ettermiddag.

Hun ønsker ikke å kommentere saken spesifikt.

– Uten å kommentere noe i denne saken, så er jeg forberedt på at det kommer til å være flere eksempler på at Ytringsfrihetskommisjonen er mangeartet, sier hun.

Løken Stavrum er dessuten styreleder i Stiftelsen Tinius, som har den største eierandelen i Schibsted.

– Mange finner det bekymringsverdig at et medlem i Ytringsfrihetskommisjonen utviser denne holdningen til den frie debatt. Hva tenker du om det?

– Jeg har lagt til grunn at det er strekk i laget vårt, sier hun.

– Men synes du at Begard Reza, etter denne holdningsutvisningen, er egnet som medlem i Ytringsfrihetskommisjonen?

– Det er Kulturdepartementet som har oppnevnt medlemmene. At vi er uenige om mye ved vårt mandat, det ligger jo også i ytringsfriheten. Ytringsfrihet er jo både ytringer og motytringer, sier hun.

– Vil det få konsekvenser?

– Det kan jeg ikke tenke meg. Jeg er ingen arbeidsleder for medlemmene i kommisjonen. Min oppgave er å sluse arbeidet vårt gjennom, basert på de medlemmene som er oppnevnt av departementet, sier Løken Stavrum.

Kvoterte nye administratorer

Gruppens administratorlogg røper noe om hvordan kuppet ble gjort.

Loggen viser at det i stort var kjente profiler fra den politiske venstresiden som ble invitert til å bli administratorer og moderatorer for gruppen, etter at Tarjei Funderud mistet kontrollen, og nye aktivister tok over.

– De ville åpenbart plante sine egne i gruppen, men de har nok ikke vunnet noen nye tilhengere blant de som allerede var medlemmer, sier Jebsen Moore, og fortsetter:

– Tvertimot bekrefter de inntrykket av sosiale rettferdighetskrigere som intolerante og ekstreme.

Blant de nye som ble invitert til å administrere gruppen, var flere kjente stemmer, som antirasist Mohamed Abdi og transaktivist Luca Dalen Espseth.

Dalen Espseth meldte seg raskt ut av gruppen, men Abdi kommenterer i en av trådene at han – av de nye administratorene – først ble «kvotert inn som cis-heteromann», og at han meldte seg ut av administratorrollen for å bli vanlig medlem. Det har Abdi, ifølge sin egen kommentar på Facebook, vært i over seks år.

Loggen sier ingenting om hvorfor noen ble invitert, men de som aktivt inviterte brukere fra egen meningskrets til å administrere gruppen, var politiker i Rødt, Sofia Rana; nevnte medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, Begard Reza; organisatorisk leder i Salam, Hasti Hamidi; redaktør i det feministiske magasinet Altså, Ida Neema Eliassen-Coker og feministist og debattant Stina Bergsten.

I skrivende stund er det kun Reza og Bergsten som styrer gruppen.

Ble kastet ut etter kritikk

– Jeg så på gruppen som en av de få, hvor alle politiske synspunkter var ønsket velkommen, og saklig debatt var det overordnede målet.

Det sier Daniel, som har vært aktivt medlem i gruppen i over fire år. Nå er han bannlyst, etter å ha ytret kritikk om at administratorposten ikke ble levert tilbake til eieren.

– Dette er moderne sabotasje, sier han.

Mannen understreker at han demonstrerte sin misnøye saklig, og innenfor gruppereglene.

– Jeg søkte meg til en plattform hvor takhøyden var stor og terskelen lav for meninger, samtidig som at debattmiljøet var på et konstruktivt nivå. Jeg følte Ekvalisme var veldig allsidig, og at den aktivt gikk imot polariseringen som man ser veldig mange andre steder, sier han, og fortsetter:

– Det er med viss vemod at gruppen nå har blitt kuppet. Nå har vi jo en «back-up»-gruppe, men det er fortsatt veldig frustrerende. Jeg opplever at gruppen har blitt sabotert fordi vi ønsket velkommen mennesker som har andre synspunkter enn de som tillates langt ute på venstresiden, sier han.

Daniel poengterer at han selv står på den politiske venstresiden, men at heller ikke han er overrasket over metoden som nå benyttes for å vinne politisk terreng.

– Det er ikke spesielt overraskende at disse har slettet gamle tråder. Som sagt så gjetter jeg at de ikke liker et konstruktivt forum hvor alle stemmer slipper til, sier han, og fortsetter:

– Jeg synes det er ekstra frustrerende at en av administratorene som nå har kommet til, er med i Regjeringens ytringsfrihetskommisjon, sier han.

Liker du Subjekt? Tegn et abonnement!

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar