Det er sant at Trump har mange ildsinte «haters» med varierende sinnemestring. Men det er ikke sant at de blåser seg opp for ingenting, skriver Aurora Henni Krogh.
God bruk av fentanyl

Pål-Henrik Hagens forsvar av Donald Trump er i beste fall glemselsfullt

I Subjekt skriver Hagen at Trump er «en feber som blir behandlet med fentanyl», og at flere av reaksjonene på Trump er verre enn selve mannen. Selektive eksempler kan skape en slik illusjon.
Saken er Aurora Henni Krogh kommenterer Pål-Henrik Hagens forsvar av Donald Trump i Subjekt.

Denne uken skriver journalist Pål-Henrik Hagen i Subjekt at «Trump var en feber som ble behandlet med fentanyl».

Han trekker frem flere eksempler på at Donald Trumps motstandere er minst like ille som den mildt sagt eksentriske presidenten selv.

Hagen tar ikke nødvendigvis feil i noe av det han skriver om, men der stopper det. For sakene han velger seg ut som eksempler, er i beste fall selektive.

Mye av kritikken mot Donald Trump er berettiget, slik Pål-Henrik Hagen også påpeker, men han virker å glemme at Donald Trump også er verdens mektigste mann, og at han derfor må tåle noe av det overskytende.

Det betyr ikke at rett ikke skal være rett. Trump er, som Hagen skriver, ikke «bokstavelig talt Hitler».

Når det er sagt, så er Donald Trump problematisk på så mange måter, og en uverdig president. Ikke fordi at jeg er uenig med nesten alt han står for, men fordi han går til angrep på grunnlaget for en rettferdig politisk utvikling, nemlig demokratiet.

Blant så mye annet. La oss diskutere politikken.

Likestilling i revers

I Hagens debattinnlegg nevnes det eksempler på ting som var blitt forvrengt i medienes eller motstandernes favør. Vel, noen ganger så ser det bare forvrengt ut (hvis du ser det fra Trumps perspektiv).

Blant annet har han kuttet i støtte til kvinnerettighetsorganisasjoner, som United Nations Population Fund og Planned Parenthood. I tillegg har nesten 900 abortklinikker mistet sin støtte. Ikke nok med det: Trump-administrasjonen satte også stopper for loven som skulle sikre mer likestilte lønninger.

Likestillingen i USA tar ikke bare steg tilbake når det kommer til kvinner. Trump-administrasjonens innskrenking av transpersoners rettigheter er også kritisk. Siden 2017 har administrasjonen trukket beskyttelsen for transseksuelle barn i skolen, kjempet mot anerkjennelse av transpersoner i henhold til føderale ansettelseslover, forbudt transpersoner fra å tjenestegjøre i militæret, tilbaketrukket beskyttelse for transpersoner i fengsler, og truet med å kutte av midler til skoler som lar transseksuelle jenter delta i sport – for å nevne noe.

Avviser klimakrisen

I Hagens debattinnlegg nevnes det også eksempler på at «hatet» mot Trump ikke handler om hva Trump gjør, men om hva Trump sier. Den amerikanske presidentens idiotiske utspill bortforklares med noe av det fantastiske som han bidrar med.

Vel, ofte nok så er det Donald Trump gjør akkurat det samme som det han sier.

Noe av det første Donald Trump gjorde i posisjon, var å slette informasjon om klimaendringer fra Det hvite hus’ hjemmesider. Dette satte listen for Trumps mangelfulle klimapolitikk videre.

Alle husker sitatet: «Konseptet med global oppvarming ble skapt av og for kineserne for å gjøre amerikansk produksjon ikke-konkurransedyktig.»

Hadde det blitt med sitatet kunne man ledd av det, men Trump har bastant ført en klimapolitikk som vider underbygger manglende tro på menneskeskapte klimaendringer.

Ikke bare har han trukket USA ut av Paris-avtalen. Han har også kuttet støtten til det amerikanske miljødepartementet, EPA, midt i en global klimakrise. Videre har Trump også fjernet støtte til forskning på fornybar energi, samtidig som han har subsidiert kullkraft og annen fossil virksomhet.

Umenneskelig grensekontroll

Som Hagen selv skriver var en av Trumps største og første kontroverser immigrasjon.

Det er ingen som nekter for at dette er et omstridt emne, ikke bare i USA, men over hele verden.

De aller fleste forstår at man ikke kan åpne alle landegrenser fullstendig.

Likevel er ikke dette noe som taler til Trumps fordel, tvert imot. Hagen trekker Obamas grensepolitikk som enda strengere enn Trumps, men det var Trump som trappet grensepolitikken opp ved såkalte innvandrer-internerings-anlegg, hvor blant annet barn ble satt i bur. Grove brudd på menneskerettighetene der. AOC, riktignok opposisjonen, har sammenliknet dette med konsentrasjonsleirer, det sier jo sitt.

Svekker helsesystemet

Videre har Trump-administrasjonen også jobbet mot helseordningen som Obama innførte.

Dette har medført enorme kutt i helsesektoren fra 2017, og selv budsjettene for 2021 viser videre budsjettkutt, til tross for den globale koronapandemien som slår sterkt utover USA.

Ikke nok med dette, han har også trukket USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) – midt under pandemien.

Undergraver demokratiet

Det er også verdt å nevne at Trump og hans slepphendte forhold til sannhet, samt hans anklager om falske nyheter til alt som utfordrer ham. I det hele tatt virker Donald Trump svært lite opptatt av demokrati.

Ikke bare går han langt i å nekte å gi fra seg makten om han skulle tape valget.

Historikere og samfunnsvitere poengterer også at Trump viser klare retoriske likheter med en rekke diktatorer. For ikke å snakke om at han måtte stilles for riksrettssak grunnet maktmisbruk og hindring av kongressen.

Det er med andre ord mange nok gode grunner til at Trumps «verre» motstandere skal vise demokratisk engasjement.