Det er sikkert fristende å spre falske rykter om en du misliker. Og det er det som skjer for hver gang vi i Subjekt gjør jobben vår og publiserer noe som noen er uenige med. Da er det viktig at du kjenner til sakens faktiske opplysninger, skriver Danby Choi. (Foto: Jan Khür.)
Subjekt betaler best i klassen

Det stemmer ikke at Subjekt honorerer dårlig – vi betaler best i klassen

Ofte når vi i Subjekt gjør jobben vår og publiserer noe som noen er uenige med, er det noen som vil boikotte oss. Kjepphesten deres er en løgn om Subjekts honoreringssituasjon, skriver Danby Choi.
Saken er Subjekt-redaktør Danby Choi svarer på pengekritikk.

«Subjekts redaktør tjener millioner på å underbetale arbeidere», skriver den tidligere Rødt-politikeren Kari Kristensen i et bransjeforum lørdag.

Hadde det bare vært sant.

Faktisk blir det ikke bare riktigere, men helt korrekt, å heller si følgende:

Subjekts redaktør er en av Norges lavest lønnede redaktører, og i sin klasse har Subjekt bransjeledende honorarvilkår for sine frilansere.

Mange av dere har sikkert fått med dere lignende kritikk av Subjekt allerede, fordi de ofte fremmes i kommentarfeltet vårt når vi gjør noe bra – nemlig å utfordre perspektivene til leserne våre.

For det er helt sikkert fristende for enkelte å spre falsk eller i beste fall misforstått informasjon om de man misliker. Til dem så kan jeg jo heller oppfordre til å holde seg saklig, og angripe argumentene de er uenige med, for lønnspolitikken i Subjekt er så god som den får blitt.

Og kampen for rettferdig honorering av frilansere er ikke ferdig kjempet.

Feilaktig fremstilling

Visste du at Subjekt honorerer like bra som i Dagbladet? At de ansatte i Subjekt blir lønnet som i NRK?

At vi honorerer bedre enn våre sammenlignbare konkurrenter, altså konkurransedyktig og best i klassen?

Sikkert ikke, og derfor er det viktig for meg å korrigere et bilde som enkelte aktivister forsøker å tegne av Subjekt.

Nå er det journalist og tidligere Rødt-politiker Kari Kristensen som i musikkbransjeforumet Bransja prat (6.600 medlemmer) skriver at Subjekt bør boikottes:

«[J]eg synes det er rart at mange tar så lett på saken rundt Subjekt. «Bransja» er for kulturfolk. Medier er også kultur. Subjekts Danby Choi har tjent millioner på å underbetale arbeidere i flere år. I solidaritet med journalister som har opplevd dette, tar jeg sterk avstand fra dette», skriver hun, og fortsetter:

«Nei, jeg er ikke mot magasinet Subjekt, jeg er mot måten Subjekt driver på mtp arbeid. Ikke bli med på å legitimere dette, heller ikke mtp prisutdelinger! Flinke folk fortjener en anstendig lønn for arbeidet sitt.»

Kari Kristensen er altså blant flere på venstresiden som (fornuftig nok) forsøker å ta avstand fra den intolerante og usaklige boikottingen av medier som publiserer meningsinnlegg de er uenige med – for å forankre seg som ekte sosialister i stedet.

«Vi er ikke autoritære, vi vil bare ha sosial rettferdighet».

Dessverre så er det mye som tyder på at det Kari Kristensen egentlig driver med, er boikott av medier som publiserer meninger hun er uenig med likevel.

Bør boikotte sin egen avis

Selv frilanser Kristensen i Adresseavisen, hvor frilanssatsene etter nærmere undersøkelse viser seg å være er dårligere enn i Subjekt.

Hvis hun er tro til sin sak, bør hun altså ikke dele artikler fra Adresseavisen i «Bransja prat».

Hun bør faktisk oppfordre gruppens 6.600 medlemmer til å ta sterk avstand fra sin egen avis.

Igjen: Subjekt betaler altså bedre enn avisen hun selv jobber i, og like godt som Norges tredje største avis, selv om de begge har mange, mange ganger så stor økonomi som oss.

Du skal ikke se bort ifra at Subjekt snart betaler dobbelt så bra som disse mediegigantene, fordi vi hele veien har vist en interesse for å øke honorarene så snart som overhodet mulig.

Problemet for Kristensen og enkelte er kanskje at eieren og redaktøren i Subjekt tar ut for mye lønn.

Men jeg har omtrent 500.000 i lønn – en edruelig redaktørlønn, spør du meg, antakelig er jeg en av Norges dårligst betalte redaktører.

Hennes egen redaktør i Adresseavisen har 2,4 millioner – fem ganger så mye som meg – i lønn.

Så hvis Kari Kristensens «kritikk» virkelig handler om noe annet enn å gå på levebrødet til meningsmotstanderne sine, så får hun rydde opp i egne rekker først.

Les også: Boikotterne utviser en råtten holdning til demokratiet

De er mange

I forrige måned var det Sandra Chika Egbeocha og flere som hadde den samme kritikken.

Men selv er Egbeocha musikkredaktør i Radio Nova, hvor de som kjent betaler kr. 0,- til sine bidragsytere.

Er ikke det helt utrolig? At hun som får folk til å jobbe gratis for seg kritiserer Subjekt for å bedrive uholdbar lønnspolitikk?

Folk slipper unna med så mye.

Og som redaktør har jeg etter hvert lært at man må leve med mye.

Misforståelser, vranglesninger og folk som skal redde verden før de har redd opp sin egen seng.

Men en slik kampanje mot Subjekt går utover flere enn bare meg, og fortjener å bli avslørt som noe annet enn en sosial klassekamp.

For at Kristensen og Egbeocha på et personlig plan er uenige med meg i enkelte saker, er en helt annen debatt. Det betyr ikke at disse meningene ikke skal kunne eksistere, eller at man bør boikotte dem, eller at man bør gå på levebrødet deres.

Det blir mer

Subjekt kommer til å utfordre med flere nye perspektiver i fremtiden. Og du kommer helt sikkert til å lese mer av den feilaktige fremstillingen.

Men nå kjenner du altså til faktum i saken, til neste gang du ser disse oppslagene blusse opp igjen.

Subjekt betaler ansatte som i NRK, og frilansanmeldere bedre enn i noen av de største avisene i landet. Husk det.

PS: Når Kristensen skriver at jeg har tjent millioner […] så viser hun til at jeg hadde 950.000 brutto i lønn i 2019. Dette var for å dekke et privat forbrukslån, etter å ha jobbet gratis for Subjekt i årene 2013-2017. Da hadde jeg 0 kroner i lønn – i flere år – mens jeg jobbet 200 prosent, og lønnet meg på kreditt (med enorm personlig risiko). Jeg angrer ikke et sekund på at jeg nedbetalte dette forbrukslånet i 2019 – så raskt som overhodet mulig – ikke med mindre Kristensen hadde tenkt å nedbetale dette for meg.