Herman Ekle Lund er kommunestyrerepresentant i Drammen kommune og nestleder i Venstres hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. (Foto: Kaja Høgås/Vipr.)
Ti bud for et fredeligere 2021

Vi på midten må samle oss og verne om det liberale demokratiet

Identitetspolitikk, utestengingskultur og kongresstorming er alle resultater av radikale idéer. De er få, men snakker høyt. Nå må vi på midten vise at vi finnes, skriver Herman Ekle Lund.
Saken er Herman Ekle Lund (V) med ti bud for et fredeligere 2021.

Demokratiseringen og liberaliseringen har skutt fart i mange deler av verden.

Det kan noen ganger ha gått litt for fort i svingene, men hva vi har kommet til, er verdt å forsvare.

De radikale gruppene er høylytte, men de må ikke få definere alt.

Det har vi alt å tape på: Enda mer polarisering, identitetspolitikk, protest-valg, storming av demokratiske institusjoner, utestengingskultur, og så videre.

Subjekt og podkasten Etikk og estetikk har dekket mange interessante caser det siste året.

Dette er alt sammen resultater av radikale idéer. I vår tid er det viktigere enn noen gang å verne om det moderate, liberale demokratiet.

Det krever handling fra oss som ønsker oss et liberalt demokrati. Mediene. De politiske partiene. Og deg og meg.

Derfor har jeg skrevet ti bud til hva du og jeg kan gjøre for å sikre oss mer plass på midten akkurat nå.

Til partiene

1. Lag politikk og før retorikk om et samfunn for alle – ikke for enkeltgrupper på bekostning av andre. Tydeliggjør meningsforskjellene, men fokuser på å selge egne saker framfor å diskreditere andres, og motstå fristelsen til å hente velgere ved å demonisere motstandere.

2. Slutt å kjøpe tjenester fra kommunikasjonsrådgivere som ødelegger den offentlige samtalen med sine splittende og utdaterte råd – stol heller på partiets egen integritet og internkompetanse.

3. Skattlegg og reguler megaselskapene bak algoritmene som ødelegger den allmenne tilliten. Stopp persondata- og overvåkningsfesten hvor utlendinger tjener seg styrtrike på bekostning av annonsemarkedet til seriøse norske medier.

Til mediene

4. Slutt med ragebaiting med mål om å skape sinne framfor opplysning, og konstruksjon av ikke-eksisterende konflikter. Kommersielle rådgivere som påstår at dette er eneste måte for å holde på lesere, abonnenter og annonsører har ingenting i redaksjonen å gjøre.

5. Begrens mengden «kjappe» debatter som skaper robot-politikere med «først vil jeg si at»-pitcher, tre innøvde budskap og fordummende angrepstaktikker. Legg heller til rette for lengre og roligere diskusjonsformater og publiseringsflater – som podkast og langlesning.

6. Ta innover dere kritikken om at mediene er forutinntatte og ikke-nøytrale. Vurder om dere bør rekruttere et større mangfold av ansatte som ikke er enige med majoriteten i redaksjonen.

Til deg og meg

7. Vit at alle kommentarer som fremheves for deg på Facebook er trukket fram fordi algoritmen tror at det er den du vil reagere sterkest på – og vit at Google i 2021 primært er en reklamekanal og ikke en søkemotor, som forsterker ting du allerede har søkt på eller sett på tidligere. Vurder å heller bruke verktøy som faktisk gir nøytral og representativ informasjon.

8. Kjenn forskjellen på likestilling og særbehandling. Mye av dagens aktivistiske identitetspolitikk er i sin natur segregering – ikke en kamp for universelle, like rettigheter.

9. Ikke ha som utgangspunkt at den du møter vil deg vondt – og kjenn forskjellen på sunn skepsis og fiendtlighet. Tenk deg om to ganger før du skriver det første som faller deg inn i en debatt på nett – har du egentlig så mye i mot mennesket på den andre siden av skjermen som det du føler akkurat nå?

Til alle

10. Ikke tolk hverandre i verste mening. La oss bare prøve å være venner. Vær så snill.