Kneblende offermentalitet fra ledelsen

Kit-ledelsen kaller kritiske studenter inn på teppet. Det er fullstendig uhørt

Subjekt har vært i kontakt med flere Kit-studenter de siste ukene. Plutselig vil ingen uttale seg. Et møte med ledelsen skal være grunnen, hvor studentene ble beskyldt for å ha «ødelagt en hel arbeidsdag» ved å gå ut i mediene og kritisere skolens ledelse: – Uhørt kombinasjon av knebling og offermentalitet, skriver Danby Choi. (Foto: Jan Khür.)
Subjekt har vært i kontakt med flere Kit-studenter de siste ukene. Plutselig vil ingen uttale seg. Et møte med ledelsen skal være grunnen, hvor studentene ble beskyldt for å ha «ødelagt en hel arbeidsdag» ved å gå ut i mediene og kritisere skolens ledelse: – Uhørt kombinasjon av knebling og offermentalitet, skriver Danby Choi. (Foto: Jan Khür.)
Ledelsen på Kunstakademiet i Trondheim har bedt studentene om å ikke uttale seg i pressen om kritikkverdige forhold på skolen. De bør kanskje fokusere på å løse konflikten i stedet.
Sjanger Dette er en kommentar. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Det ulmer på Kunstakademiet i Trondheim.

Det har stormet på Kunstakademiet i Trondheim de siste årene, hvor det mot ledelsen er blitt fremmet varsler om maktovergrep, trakassering og svikt i undervisningen.

Manglende pensumlister, et studentgalleri som er opptatt til lærernes private bruk, trakasserende kommentarer, påtrengende kontakt fra undervisere til alle døgnets tider og uforberedte professorer er bare noe av kjernen i kritikken, og overskrifter om Kunstakademiets sviktende ledelse har pulsert helt siden 2005.

Klart det er en sak for offentlig debatt, all den tid skolen er en offentlig institusjon med langvarige konflikter med studentene, kull etter kull.

Denne offentlige debatten skal ikke skolen kneble, men delta i.

Annonse

De skal i hvert fall ikke kneble debatten ved å gripe inn i studentenes ytringsfrihet.

Nå viser det seg at det er akkurat hva Kunstakademiet i Trondheim forsøker å gjøre.

Fryktkultur og ubehag

Det er pressens plikt å rette søkelyset mot hvordan offentlige institusjoner fungerer – og å avdekke kritikkverdige forhold.

I denne jobben er vi helt avhengige av at studenter uttaler seg og forteller om sine erfaringer.

Fremmer de kritikk, bør Kit-ledelsen ta den på alvor og imøtekomme kritikken, ikke forsøke å legge lokk på diskusjonen gjennom fryktkultur.

Subjekt har vært i kontakt med nærmere ti Kit-studenter de siste ukene, i utgangspunktet for å lage en helt annen sak.

Men nå er det plutselig ingen studenter som vil uttale seg om sakens utvikling, til tross for at de fortsatt melder mistillit til ledelsen og dårlig stemning.

Enkelte vil stille, såfremt saken ikke setter Kunstakadmiet i Trondheim i negativt lys.

Og nesten alle vil stille med bakgrunnsinformasjon, såfremt vi ikke identifiserer hvem de er.

Det taler for en utbredt fryktkultur og et ubehag Kit-ledelsen sprer blant studentene på akademiet.

Studentene fortjener bedre.

«Ødelagt en hel arbeidsdag»

Under bakgrunnssamtalene kommer det frem at Kit-ledelsen kalte et knippe studenter inn på teppet, og det utelukkende fordi at studentene uttalte seg i negative ordelag om skolen i pressen.

Der har de blant annet blitt fortalt at presseoppslagene gjør det vanskelig for skolens ledelse å behandle de formelle, interne klagene.

Logikken uteblir. Av et kunstakademi underlagt NTNU bør vi forvente profesjonell håndtering av både studentklager og presseoppslag – og det samtidig.

Dessuten har studentene forsøkt å klage disse sakene inn i flere år.

Flere av dem mangler tillit til hvordan disse sakene behandles, og da er det helt naturlig at de krever offentlig debatt, eller i det minste at de stiller opp på den – på henvendelse fra pressen.

På sin side kaller Kit-ledelsen altså inn til interne møter, hvor de blant annet skal ha beskyldt studentene for å ha «ødelagt en hel arbeidsdag».

Det er et merkelig utsagn fra noen som i det hele tatt arbeider for studentene.

Som ansatt i en offentlig institusjon må du tåle å bli kritisert for jobben du gjør.

Problemet er ikke løst

Flere av studentene opplever Kit-ledelsens reaksjoner som overdrevne, mens andre skal ha vist forståelse for at negative presseoppslag rammer dem alle.

Det gjør det enda vanskeligere for studentene å varsle.

Men det betyr ikke at problemene på skolen er løst, eller at mediene skal slutte å rapportere herfra.

Gjennomgående for våre bakgrunnssamtaler med studentene de siste ukene er at konflikten på Kunstakademiet i Trondheim enda vedvarer, og enn så lenge har vi tenkt å følge prosessen.

Kunstakademiet i Trondheim bør behandle både presseoppslagene profesjonelt og studentene sine voksent.

Ingen student skal finne seg i kneblende metoder fra ledelsen. Så da er det kanskje heller noen i Kit-ledelsen som bør gå.

NTNU og Kunstakademiet i Trondheim ble tilsendt kritikken i går og tilbudt samtidig imøtegåelse. De skal komme med et tilsvar.

11.07: NTNU-dekan Fredrik Shetelig har nå kommet med et tilsvar: – Ingen munnkurv på Kunstakademiet i Trondheim

Har du tips i saken? Ta kontakt

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar