Dekan på fakultet for arkitektur og design ved NTNU, Fredrik Shetelig, svarer på kritikken fra Subjekt-redaktør Danby Choi. (Foto: Thor Nielsen.)
Svarer på kritikken:

Ingen munnkurv ved Kunstakademiet i Trondheim

Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim kan fritt uttale seg til media, skriver dekan Fredrik Shetelig.
Saken er Dekan på Kunstakademiet i Trondheim, Fredrik Shetelig, svarer på Subjekt-redaktørens kritikk.

Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) kan fritt uttale seg til media.

Det er ukjent for oss at noen i ledelsen ved akademiet skal ha kalt studenter «inn på teppet» og gitt dem munnkurv.

Tvert imot ønsker vi en åpen diskusjon med stor takhøyde for ulike meninger.

Dette er en forutsetning for å kunne utvikle og forbedre instituttet.

Vi antar at påstandene i kommentaren fra redaktøren i Subjekt har utspring i et møte som tre studenter hadde med en ansatt i administrasjonen ved KiT i november.

Hensikten med møtet var, slik det stod i invitasjonen, «å høre «hvilke forhold studentene ønsker skal bli bedre på KiT».

Den ansatte oppfattet at det kom mange nyttige innspill i møtet og at diskusjonen ble holdt i en god tone.

Det er overraskende både for henne og for oss i ledelsen ved Kunstakademiet og ved Fakultet for arkitektur og design at det som ble sagt i møtet i ettertid kan oppfattes som et forsøk på å kneble studentenes ytringsfrihet.

Ledelsen jobber kontinuerlig for å bedre situasjonen. Det er laget en handlingsplan for å bedre studiemiljøet og det pågår et arbeidsmiljøprosjekt for ansatte.

Problemene løses raskest og mest effektivt i dialog mellom ledelse, ansatte og studenter. Dette er en prosess som vi nå står midt oppe i.

Jeg har full tillit til instituttledelsen ved KiT og vi samarbeider med alle nivå ved NTNU om videreutviklingen av instituttet.

Les Danby Chois kritikk: – Fullstendig uhørt fra Kit-ledelsen