Har PST fått berøringsangst?

Alvorlig at PST ikke ser sammenheng mellom kjønn og høyreekstremisme

Nylig kom PSTs rapport om hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Norge. Dette har undertegnede forsket på, og vi ser at så å si all høyreekstrem vold begås av menn. I høyreekstremistiske nettsamfunn er de fleste mellom 18 og 35 år. Hvorfor adresserer ikke PST dette, spør Olav Fosse Rosness og Teiria Svebakk i Fringe.
Nylig kom PSTs rapport om hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Norge. Dette har undertegnede forsket på, og vi ser at så å si all høyreekstrem vold begås av menn. I høyreekstremistiske nettsamfunn er de fleste mellom 18 og 35 år. Hvorfor adresserer ikke PST dette, spør Olav Fosse Rosness og Teiria Svebakk i Fringe.
Dataspill, selfie-jihad og livestreaming av terrorangrep trekkes frem i PSTs nye rapport om hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge. Fett sett, men nå må de snart høre på forskerne på området.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er PST er ute med ny rapport om hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge.

I mars utkom PST-rapporten «Dataspill, selfie-jihad og livestreaming av terrorangrep: Hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge».

Den adresserer – allerede i tittelen – flere nye og spennende fenomener vi bør se nærmere på, men samtidig unngår (eller glemmer) de å snakke om det kanskje aller viktigste.

For å forstå moderne høyreekstreme nettsamfunn, kan man ikke unngå å snakke om kjønn.

Rapporten ser på «ekstremistiske nettverk» sin rolle i Vestens trusselbilde, og dette kan være både islamistiske fundamentale terrororganisasjoner og høyreekstreme bevegelser og nettsamfunn.

Annonse

Når det gjelder sistnevnte, som undertegnede to har forsket på, vet vi allerede at de aller fleste som tilslutter seg disse bevegelsene er menn mellom 18-35 år. Fra før vet vi også at så å si all høyreekstrem vold blir utført av menn.

PST hopper fullstendig bukk over temaet.

Vi må snakke om menn

Det er nå ti år siden 22. juli, og bare tre år siden terrordømte Philip Manshaus oppfordret andre til å følge hans fotspor i det han igangsatte – angrepet på al-Noor moskeen i Bærum.

Da kan vi ikke ha et PST som leker seg med nyord, fremfor å se på de mest åpenbare truslene i samfunnet.

Vi kan selvfølgelig ikke spekulere i hva som er grunnen til at PST ikke adresserer kjønn, men det ser ikke noe bra ut at de unngår å snakke om elefanten i rommet. Har de fått berøringsangst overfor det å snakke om ensomme menn?

Vi må snakke om menn og menns rolle i de høyreekstremistiske bevegelsene på nett.

PST må lytte til forskere, ta kjønn på alvor og øke fokuset på hvorfor unge menn tiltrekkes ekstremistiske bevegelser.

Les også: Nynazister står klare for å ta ensomme og skuffede eks-trumpister i mot

Nye høyremenn

Dersom ikke PST, vårt offentlige organ i frontlinjen for å håndtere og forhindre nettopp ekstremisme, kan adressere kjønnsproblematikk, hvordan skal vi snu denne tendensen?

Alternative høyre, eller «alt-right», er notorisk vanskelig å definere. Kort fortalt kan det forstås som en ad-hoc politisk bevegelse, som i all hovedsak er digital. Enkelte fraksjoner er mer aktive og utenfor den digitale sfære, som for eksempel Proud Boys. Noen velger heller å bruke begrepet «nye høyre» for å beskrive disse, andre foretrekker radikale høyre.

Bevegelsen differensierer blant annet mellom de radikale og de ekstreme, hvor de radikale ikke er anti-demokratiske slik de ekstreme er, men de radikale bryter likevel med noen fundamentale liberale prinsipper som for eksempel religionsfrihet.

Bevegelsen kan ellers kjennetegnes ved at den er lederløs og flytende, og samler ideologiske tilhengere av hvit overlegenhet, konservatisme, rasisme, sexisme, xenofobi og antisemittisme – for å nevne noen.

Det det ikke er noe tvil om, er at disse gruppene stort sett består av menn.

Les også: Scenenekt kan føre til vold

Et brorskap

Hvorfor blir sammenhengen mellom kjønn og vold fortsatt oversett?

Den amerikanske professoren Michael Kimmel forsker på kjønn, maskulinitet og dets rolle i mer tradisjonelle høyreekstreme bevegelser, som for eksempel skinheadbevegelsen på 1990- og tidlig 2000-tallet.

Han har intervjuet både tidligere ekstremister, «formers», og nåværende ekstremister.

Avhopperne fremhevet ofte følelsen av å være med i et brorskap som en viktig faktor for at de utviklet ekstremistiske holdninger.

For rotløse menn får livet en mening. De blir en del av noe større.

I boken «Healing From Hate: How Young Men Get into and Out of Violent Extremism» (2018) underbygger Kimmel dette ved å definere maskulinitet som bygget på noe man må bevise for seg selv og andre menn.

Den må bli kreditert og validert, godkjent av sine likemenn.

Tradisjonelt sett har menn kunnet bevise denne maskuliniteten som sine forfedre gjorde, på arbeidsplassen eller som forsørgere. Men når disse rollene forsvinner, eksempelvis gjennom færre jobber og økt usikkerhet rundt evnen til å forsørge, eller at man på et personlig plan ikke egner seg til en slik såkalt maskulin rolle, må man finne en ny arena å hevde sin maskulinitet.

Les også: Med disse herlige brillene på nesen ser du en ny krig

Fra gaten til dataen

Den konspiratoriske alternative høyre-bevegelsen, hvor blant annet konspirasjonsteorien QAnon oppsto, er arena for dette.

Her kan du være mann med stor M.

Her skrives det om jødiske kabaler som styrer politikk og økonomi bak kulissene. Om hvordan vestlige land har blitt «tatt over» av innvandrere og andre minoriteter.

Konspirasjonsteorier står sentralt i disse nettverkene. Og de fungerer kanskje ekstra tiltrekkende for en type menn.

Man blir fortalt at man ikke er liten og svak av natur, men heller er svak og liten fordi ytre omstendigheter og øvre makter aktivt motarbeider deg.

I kampen mot disse såkalt ytre kreftene danner det seg reelle vennskap mellom anonyme pseudonymer på nett. 

Ensomme finner fellesskap, som forsterker deres tilknytning og overbevisning.

Denne maskuliniteten er helt sentralt for den nye høyreekstremismen på nett, men ikke i PSTs trusselvurdering.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar