fbpx
Er du opptatt av kunst i offentlige rom?

Nå kan du være med å påvirke hvilke kunstprosjekter som får støtte fra KORO

Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) tidligere i år. Av 208 søknader, fikk 78 kunstprosjekter støtte, her representert ved ett av dem: «The Tide is Changing» – et kunstprogram som undersøker sammenhengen mellom tidevann, industri og mennesker. (Foto: Ida Højgaard.)
Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) tidligere i år. Av 208 søknader, fikk 78 kunstprosjekter støtte, her representert ved ett av dem: «The Tide is Changing» – et kunstprogram som undersøker sammenhengen mellom tidevann, industri og mennesker. (Foto: Ida Højgaard.)
KORO søker to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midler fra prosjektstøtteordningen LOK i 2022 og 2023. Frist for å søke er 1. november!
Saken er KORO søker utvalgsmedlemmer.

KOROs prosjektstøtteordning for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Nå søker vi to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023.

Oppdraget består i å vurdere søknader og utarbeide en begrunnet innstilling i samarbeid med fagpersoner fra KOROs kunstseksjon. Arbeidsmengden beregnes til cirka to arbeidsuker pr. år. Størstedelen av arbeidet skjer i løpet av februar/mars.  Oppdraget honoreres i henhold til gjeldende konsulentsats, som for tiden er kr. 687,- pr. time.

I sammensetningen av utvalget legges det vekt på at medlemmenes kunnskap til sammen representerer et kompetansemangfold innen fagfeltet kunst i offentlige rom. Utvalgets medlemmer må være godt orientert om nasjonal og internasjonal samtidskunst. Det er en fordel om søkerne har erfaring med produksjon av kunst i offentlige rom og/eller arbeid med kunst i stedsutviklingsprosesser.

Kunstprosjektet Jiennagoáhti (Lyttegamme) fikk støtte gjennom KOROs tilskuddsordning tidligere i år. Lyttegamme er initiert av lydkunstner Elin Már Øyen Vister og skal bygges som et permanent kunstverk nær Fløybanen i Bergen. Nå søker vi etter nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023. Fotoet viser konstruksjon av en buegamme før torv legges på. (Foto: Sami House.)

Slik søker du

Kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no innen 1. november 2021

Annonse

KORO har et mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning i våre kunstprosjekter og ønsker å bidra til likebehandling og en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler samfunnet vi lever i.