Er du opptatt av kunst i offentlige rom?

Nå kan du være med å påvirke hvilke kunstprosjekter som får støtte fra KORO

Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) tidligere i år. Av 208 søknader, fikk 78 kunstprosjekter støtte, her representert ved ett av dem: «The Tide is Changing» – et kunstprogram som undersøker sammenhengen mellom tidevann, industri og mennesker. (Foto: Ida Højgaard.)
Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) tidligere i år. Av 208 søknader, fikk 78 kunstprosjekter støtte, her representert ved ett av dem: «The Tide is Changing» – et kunstprogram som undersøker sammenhengen mellom tidevann, industri og mennesker. (Foto: Ida Højgaard.)
KORO søker to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midler fra prosjektstøtteordningen LOK i 2022 og 2023. Frist for å søke er 1. november!
Saken er KORO søker utvalgsmedlemmer.

KOROs prosjektstøtteordning for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Nå søker vi to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023.

Oppdraget består i å vurdere søknader og utarbeide en begrunnet innstilling i samarbeid med fagpersoner fra KOROs kunstseksjon. Arbeidsmengden beregnes til cirka to arbeidsuker pr. år. Størstedelen av arbeidet skjer i løpet av februar/mars.  Oppdraget honoreres i henhold til gjeldende konsulentsats, som for tiden er kr. 687,- pr. time.

I sammensetningen av utvalget legges det vekt på at medlemmenes kunnskap til sammen representerer et kompetansemangfold innen fagfeltet kunst i offentlige rom. Utvalgets medlemmer må være godt orientert om nasjonal og internasjonal samtidskunst. Det er en fordel om søkerne har erfaring med produksjon av kunst i offentlige rom og/eller arbeid med kunst i stedsutviklingsprosesser.

Kunstprosjektet Jiennagoáhti (Lyttegamme) fikk støtte gjennom KOROs tilskuddsordning tidligere i år. Lyttegamme er initiert av lydkunstner Elin Már Øyen Vister og skal bygges som et permanent kunstverk nær Fløybanen i Bergen. Nå søker vi etter nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023. Fotoet viser konstruksjon av en buegamme før torv legges på. (Foto: Sami House.)

Slik søker du

Kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no innen 1. november 2021

Annonse

KORO har et mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning i våre kunstprosjekter og ønsker å bidra til likebehandling og en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler samfunnet vi lever i.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar