Objekt Innholdsbyrå

Objekt er Subjekts egne innholdsbyrå. Med samme kvalitetsforståelse som Subjekt, leverer vi etisk, estetisk og engasjerende kommunikasjon for eksterne klienter, med blant annet Hyundai, Nasjonalmuseet, Henie Onstad kunstsenter og Norsk Publikumsutvikling på kundelisten.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Objekts bidrag (37)