Avsporing om antisemittisme

Litteraturhuset i Trondheim har for første gang nektet å huse et arrangement. Foredragsholder Hans Olav Brendberg svarer på begrunnelsen om hvorfor.
Litteraturhuset i Trondheim har for første gang nektet å huse et arrangement. Foredragsholder Hans Olav Brendberg svarer på begrunnelsen om hvorfor.
I den grad det fanst ei etablert og rimeleg effektiv interessegruppe, har vi få alternativ til å gje interessegruppa eit rimeleg objektivt og nøkternt namn, av typen «jødisk lobby», skriv innleggsforfattaren.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Hans Olav Brendberg svarer Trond Åm, daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim, om begrunnelsen for at han ikke fikk holde et foredrag der.

Trond Åm skuldar meg for «konsekvent å bruke begreper som ofte anses som antisemittiske» – ein ganske dryg påstand som han (også denne gongen) underbyggjer med eit einaste eksempel: At eg brukar omgrepet «jødisk lobby» om det nettverket av jødiske organisasjonar (Conjoint Foreign Committee, Hilfsverein Deutschen Juden, American Jewish Committee, Alliance Israelite Universelle) som freista påverka europeisk politikk, og særleg rettsstatusen for jødar i statane i aust i tiåret før første verdskrig.

Dette er ei meiningslaus avsporing. I den grad det fanst ei etablert og rimeleg effektiv interessegruppe (det gjorde det) har vi få alternativ til å gje interessegruppa eit rimeleg objektivt og nøkternt namn, av typen «jødisk lobby». Eg er heilt open for å diskutera andre namn, om dei treff betre.

Men eg er ikkje open for å tabuisera og la vera å omtala dette politiske fenomenet – som spela ei viss rolle for dei politiske initiativa som vart tatt under første verdskrig, mellom anna for kolonisering av Palestina.

Innlegget som startet debatten: PST på døra – nå også som meningspoliti

Annonse

Mistenkeleggjering

Det er også sant at det i same periode fanst demonisering og fantasifulle teoriar om jødisk makt, av typen «Zions vises protokoller». Men det er ikkje i seg sjølv grunn nok til å droppa drøfting rolla som dei jødiske nettverka spela i perioden – og som til dømes Mark Levene skriv utførleg om i boka si om Lucien Wolfs diplomatiske rolle i perioden.

Åm supplerer med «har du slutta å slå kona di»-mistenkeleggjering. Eg har i lang tid praktisert opent kommentarfelt (alle som ønskjer diskutera, er i utgangspunktet velkomne), det tyder ikkje at eg har tenkt å stå inne for standpunkta til det andre meiner («hans notorisk tvetydige måte å kommunisere på blant annet overfor åpenlyse antisemitter».)

Eg bed om orsaking for at Åm og Litteraturghuset vart nemnt – det er dei ikkje verdt, og dette er ei avsporing i høve til temaet som denne gongen har offentleg interesse.

Les også: Hengt ut på Tiktok med voldtektsanklage

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar