Problemene tårner seg opp for Nasjonalmuseet. Heldigvis finnes det en løsning

Nasjonalgalleriet må brukes til visning av den historiske kunsten, mener Aksjon redd Nasjonalgalleriet. (Foto: Arve Kjersheim/Riksantikvaren.)
Nasjonalgalleriet må brukes til visning av den historiske kunsten, mener Aksjon redd Nasjonalgalleriet. (Foto: Arve Kjersheim/Riksantikvaren.)
Dårlig planlegging og «tidsriktige» holdninger gjør at viktig historisk kunst stues bort i kjelleren. Politikerne bør se mot Tullinløkka.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Fredrik Torp, Erik Collett og ​Kristian Vårvik er engasjert i Aksjon redd Nasjonalgalleriet. De mener bygget kan løse mange av problemene knyttet til Nasjonalmuseets kontroverser.

I det siste har det vært en heftig debatt om presentasjonen av kunsten i det nye Nasjonalmuseet.

Fokuset har spesielt vært på kunsten fra 1900 og frem til vår tid. Det har vært uenighet om hvilke kunstnere som burde presenteres, hvor stor plass de enkelte burde ha og hvilken kunst som skal representere det beste fra denne tidsperioden i det nye museet.

Men også utvalget og utvalgskriteriene for den historiske kunsten debatteres nå heftig. Begrunnelsen fra avdelingsdirektør Stina Högkvist, om at det ikoniske «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» (1893) er forvist til kjelleren fordi det er kolonialistisk, har skapt reaksjoner.

Dessverre er det sannsynlig at tilsvarende «tidsriktige» holdninger har vært styrende for mye av det som presenteres på museet.

Annonse

Dårlig planlegging

De fleste ser ut til å enes om at Nasjonalmuseet er for lite til å kunne gi en fullverdig presentasjon av norsk billedkunst.

Det er ikke plass til å presentere viktige kunstnerskap i den bredden de fortjener. Utstillingen er ufullstendig og gir liten mulighet til fordypning i viktige kunstnerskap. Mindre enn et år etter åpningen, er det tydelig at museet ikke dekker plassbehovet for viktig norsk kunst. Og hva med kunsten som sannsynligvis tilkommer de neste tiårene?

Situasjonen er problematisk og oppsiktsvekkende. Det skyldes mangelfull planlegging. Det er bare museets direktør og deler av staben som mener museet er stort nok.

I denne situasjonen peker mange på det opplagte: at Nasjonalgalleriet kan avhjelpe plassmangelen i det nye Nasjonalmuseet. Dermed får bygget tilbake sin status som kunstgalleri, og viktige historiske røtter blir ivaretatt.

Les også: Kanskje vi bør spørre flere vanlige folk om hvilket nasjonalmuseum de vil ha?

Kulturministerens viktigste oppgave

Men nå er kulturministeren i gang med å utrede muligheten for et underjordisk teater på Tullinløkka, der store deler av Nasjonalgalleriet er tenkt benyttet til nødvendige støttefunksjoner for teateret.

Hvis dette skulle bli realitet, er både Nasjonalgalleriet og den viktige allmenningen Tullinløkka i realiteten tapt. For teaterkunsten, for billedkunsten og for Oslo som hovedstad fremstår dette som en haltende og dårlig idé som bør legges til side.

I stedet bør det fattes vedtak om en tiltrengt oppgradering av Nasjonalgalleriet for visning av den historiske kunsten, og for en fornuftig istandsetting av Nasjonalteateret.

Å forvalte disse viktige byggverkene ved oppgradering og riktig bruk er etter vår mening kulturministerens viktigste oppgave.

Les også: Tendensiøst og politisk korrekt vås fra Nasjonalmuseet

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar