Søknadslivet har mange muligheter. For få kunstnere utforsker dem

Kjennetegnet ved kunstneres søknadsliv er at svært mange søker om de samme små midlene. Men slik trenger det ikke være, skriver Linda Cecilie Furulund. (Foto: Pixabay.)
Kjennetegnet ved kunstneres søknadsliv er at svært mange søker om de samme små midlene. Men slik trenger det ikke være, skriver Linda Cecilie Furulund. (Foto: Pixabay.)
Debatten om kunst og søknadsskriving preges av få perspektiver og lite snakk om konkrete tall og muligheter, skriver Linda Cecilie Furulund.
Om skribenten
Linda Cecilie Furulund jobber i kulturbyrået Kunstgjødsel, og er cand.philol i kultur og forfatter.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Kunstnere debatterer fordeler og ulemper med søknadsskriving.

Løsningen for kunstnerøkonomien og for søknadsskrivende kunstnere er å også se utenfor de tradisjonelle søknadsstedene og ha et mangfold av inntekter.

Subjekt har to ganger den siste uken fokusert på kunstnernes søknadsskriving, gjennom nyhetsartikkelen onsdag 8. november, «Ut mot «søknadstyranniet» i kulturlivet: – Jeg er drittlei» og i Brynhild G. Winthers debattinnlegg som svarer «Kva er alternativet til søknadssystemet?».

Der Helene Aalborg og Ingerid Jordal i artikkelen fra 8. november opplever søknadsskriving som negativt og særlig reagerer på at det sjelden er begrunnelser på avslag, savner Brynhild G. Winther at de kommer med alternativ til dagens ordning.

Jeg kan være enig i at avslag uten begrunnelser er en uting, men dette er ikke enestående i kunst- og kultursammenheng. Men det er like fullt mulig å gi begrunnelser.

Annonse

Et godt eksempel jeg nylig var borte i, er Forskningsrådets begrunnelse på et avslag, der det sto noe liknende dette: «Prosjektet oppleves å være for tett på drift». Mottakeren delte ikke saksbehandlers begrunnelse for avslaget, men så samtidig at prosjektet, som handlet om en videreutvikling, sett opp mot mange andre søkeres helt nye prosjekter kunne oppleves nettopp som drift. Løsningen for den som fikk avslaget, var å akseptere det og i neste omgang få frem bedre hvordan prosjektet skiller seg ut fra ordinær drift.

Her er både det å søke samme sted en gang til og i tillegg se seg om etter flere andre søkersteder aktuelt. Dette eksempelet viser at begrunnelser har sin hensikt, og ga i dette tilfellet innsikt i hvordan søknaden med små grep kunne gjøres bedre slik at den i neste omgang har større sjanse for å resultere i søknadsjubel.

Les også: Det er for sent å demonstrere

En snever debatt

Løsningen på «søknadstyranniet» er ikke å ta bort dagens ordninger, men utvide og supplere dem.

Det profesjonelle kunst- og kulturlivets tilskuddsordninger er få og summene lave i forhold til mange tilskudd innen for eksempel næring, helse og frivillighet. Kjennetegnet ved kunstneres søknadsliv er at svært mange søker om de samme små midlene.

Det klassiske eksempelet er Statens kunstnerstipend, som hadde en gjennomsnittlig innvilgelsesrate på 9 prosent i 2023. Om en tar bort diversestipendene og ser kun på arbeidsstipendene for fjoråret, ligger innvilgelsesprosenten på mellom 3 – 7 prosent.

Jeg mener at løsningen ligger i at kunstnerne i større grad åpner opp for å se andre steder å søke midler, og at bransjeorganisasjoner med flere setter seg inn i mulighetene for å søke om å ta kunstnerskap videre inn i andre typer tilskuddsordninger. For flere andre tilskuddsordninger utenfor kunst- og kulturfeltet er også innvilgelsesraten betydelig høyere.

I tillegg kan det ligge en stor fordel inntektsmessig i å se de ulike inntektene mer i sammenheng. I over 22 år har jeg tatt tak i ulike kunstnere og kulturvirksomheters inntekts- og søknadsmuligheter. Jeg har erfart at om kunstnerne kombinerer tilskudd og salg, eller folkefinansiering, spons og salg, kan det gi gullkombinasjoner. Det kan for eksempel være slik at et tilskudd kan føre til større oppmerksomhet og økt salgsmessig etterspørsel fra en helt ny målgruppe, mens en folkefinansieringskampanje kan utløse sponsormuligheter og mersalg i forkant, under og etter kampanjen.

Jeg ser at det å planlegge søknads- og inntektslivet sitt godt, teste ut flere søknadssteder og inntektsmuligheter ofte er en nøkkel til et bærekraftig kunstnerskap. Det jeg savner i debatten om søknadsskriving, er nyanseringer, flere perspektiver på ulike sider av søknadslivet, grundige gjennomganger av faktiske tall og flere uttalelser fra et stort omfang av ulike tilskuddsaktører.

Les også: Teaterbransjen har long covid. Er kunstformen i ferd med å dø ut?

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar