Mannsutvalget vil gi menn lik rett til foreldrepermisjon

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) mottok Mannsutvalgets rapport i dag. (Foto: Cornelius Poppe/NTB.)
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) mottok Mannsutvalgets rapport i dag. (Foto: Cornelius Poppe/NTB.)
Større oppmerksomhet om gutter og menns likestillingsutfordringer vil styrke likestillingspolitikken, slår Mannsutvalget fast i sin utredning.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Mannsutvalget er ferdig med jobben sin og har levert en rapport om gutter og menns likestillingssituasjon i Norge i dag.

– Mannsrollen er i dag en annen enn det den én gang var, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) da hun presenterte rapporten onsdag.

Siden august 2022 har utvalgsmedlemmene jobbet med en rapport om situasjonen for gutter og menn i Norge i dag, leder av Claus Jervell.

Les også: Nysgjerrig på medlemmene av Mannsutvalget? Vi gravde i bakgrunnen deres for deg

Peker på 35 tiltak

– Vi må slutte å snakke om menn som en homogen gruppe. Menn er forskjellige, og det finnes betydelige ulikheter innad blant menn, sa Jaffery videre, og la til:

Annonse

– Mannsutvalgets arbeid er viktig får å bidra til en mer opplyst og nyansert debatt om mannsrollen, og dette er en rapport som jeg vet har med seg disse perspektivene, sa hun videre.

Blant forslagene fra utvalget er å innføre individuelle rettigheter til foreldrepenger, innføre fleksibel skolestart, nedsette et mannshelseutvalg og gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn. Til sammen er det 35 tiltak i utvalgets rapport.

Gjennom individuelle rettigheter til feriepenger og todeling av foreldrepenger vil man erstatte dagens ordning med tredeling der en andel av permisjonen er «felles», og der betalt pappaperm er avhengig av at mor går ut i en godkjent aktivitet.

– Deler av fars rettigheter er fortsatt betinget av mors aktivitet. Menn har i praksis ikke de samme mulighetene til å ta ut permisjon som kvinner, skriver utvalget i rapporten.

Det er også foreslått å gi rett til to uker betalt fødselspermisjon for far eller medmor.

Vil likestille likestillingspolitikken

Utvalget siterer en rekke forstummende statistikker om menns utfordringer i det norske samfunnet: I 2015–2019 var 97 prosent av alle som døde i arbeidsulykker, menn. Nær halvparten av de spurte mennene oppga i 2022 at de var blitt utsatt for alvorlig fysisk vold i voksen alder. Menn utgjør 93,5 prosent av innsatte i norske fengsler. Mer enn to tredeler av dem som valgte å ta sitt eget liv i 2022, var menn.

Som svar på dette foreslår altså Mannsutvalget å gjøre likestillingspolitikken mer likestilt.

– Mannsutvalget mener likestillingens neste steg bør være å inkludere gutter og menns utfordringer i større grad enn i dag, skriver de i utredningen.

Til selve likestillingsloven foreslår de å legge til en «kjønnsnøytral formålsbestemmelse», der denne paragrafen i dag slår fast at loven har til hensikt å bedre kvinners og minoriteters stilling. De ønsker også mer forskning på en rekke områder, blant annet menns rolle i familien, kjønns- og klasseforskjeller innen barnløshet og menns helse.

Les også: Dette er en av Mannsutvalgets viktigste utfordringer

– Har en egenverdi

Det er samfunnsmessige gevinster av å øke gutter og menns likestilling, mener utvalget. De viser til et anslag om at de samfunnsøkonomiske kostnadene av utenforskap utgjør 73 milliarder kroner i året.

– Utover den økonomiske gevinsten ved å forhindre utenforskap, vil Mannsutvalget understreke at likestilling har en egenverdi. Et mer likestilt samfunn, hvor også gutter og menns likestillingsutfordringer blir omfattet av likestillingspolitikken, vil være et mer rettferdig samfunn, skriver de.

For å utjevne kjønnsforskjellene i skole og utdanning vil man blant annet innføre mer lekbasert læring i barnehagen, fleksibel skolestart istedenfor dagens faste seks år, og mer praktisk undervisning. I tillegg ønsker de rett til læreplass.

På helseområdet vil utvalget ha et eget mannshelseutvalg og utrede nasjonalt screeningprogram for prostatakreft. Videre vil de ha flere tiltak for å senke terskelen for at menn skal oppsøke helsetjenester.

Bredt sammensatt

Utvalget har vært ledet av Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet, og blant de 17 medlemmene finnes en rekke store navn: tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, samfunnsdebattanter som Sylo Taraku og legen Wasim Zahid, konsernsjef Camilla Stoltenberg i NORCE, musikeren Aasmund Nordstoga og fotballprofilene Ola By Rise og Brede Hangeland.

Arne Børke fra MannsForum og daglig leder Are Saastad ved Reform – Ressurssenter for menn er også med.

Det var daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som satte ned utvalget i august 2022. Da hadde det gått 31 år siden det såkalte mannsrolleutvalget ved Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport. Onsdag mottok Trettebergstuens etterfølger Lubna Jaffery (Ap) rapporten.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar