Åsa Opedal Skribent

Åsa Osmundsen Opedal (f. 1989) har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og mastergrad i Kultur og kulturformidling fra Universitetet i København. Hun har også studert produktdesign, og hatt studieopphold i Italia og Israel. Etter endt utdanning har hun arbeidet som produsent, arrangementskoordinator og med kommunikasjon for ulike festivaler, hovedsakelig i Bergen, samt yogalærer. For Subjekt skriver hun om musikkfeltet.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Åsa Opedals bidrag (3)