Avatar
Åsa Opedal Skribent

Åsa Osmundsen Opedal (f. 1989) har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og mastergrad i Kultur og kulturformidling fra Universitetet i København. Hun har også studert produktdesign, og hatt studieopphold i Italia og Israel. Etter endt utdanning har hun arbeidet som produsent, arrangementskoordinator og med kommunikasjon for ulike festivaler, hovedsakelig i Bergen, samt yogalærer. For Subjekt skriver hun om musikkfeltet.

Åsa Opedal sine bidrag