Avatar
Aksel Bjørnstad Haug Litteraturviter

Aksel Bjørnstad Haug (f. 1993) er kandidatstudent i litteraturvitenskap ved Københavns universitet. Han har tidligere studert journalistikk i Oslo og nordisk språk og litteratur i Bergen. Våren 2019 var han redaktør for det bergensbaserte studenttidsskriftet Prosopopeia.

Redaksjon Litteratur
Aksel Bjørnstad Haug sine bidrag