Aksel Bjørnstad Haug Litteratur- og kunstanmelder

Aksel Bjørnstad Haug (f. 1993) har master i litteraturvitenskap fra Københavns Universitet og bachelor i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært redaktør i studenttidsskriftet Prosopopeia. Han er for tiden bosatt i Bergen.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Aksel Bjørnstad Haugs bidrag (26)
Mest kunst, litt kitsch
Ikke for sarte sjeler