Avatar
Anna Cipollini Hassel Journalist

Anna Cipollini Hassel (f. 1993) skriver master i engelskspråklig litteratur ved UiO. Hun har en bachelor i engelsk og en del studiepoeng i tysk fra UiB. Ved siden av studiene jobber hun i en bowlinghall.

Anna Cipollini Hassel sine bidrag