ANSA Juvenarte Annonsør

ANSA Juvenarte er en unik digital utstillingsplattform for norske kunstfag- og designstudenter som tar / har tatt hele eller deler av sin utdanning i utlandet. Juvenartes ambisjon er å skape et sosialt og profesjonelt felleskap for norske studenter innen utøvende kunstfag i utlandet. På den måten ønsker vi å sette søkelyset hjemme i Norge mot de fantastiske talentene som befinner seg på ulike studiesteder i hele verden. ​ Å komme tilbake til et norsk arbeidsmarked kan være tøft etter å ha studert utenlands. For kunststudenter, som er avhengige av å skaffe seg et nettverk i utlandet og hjemme, kan situasjonen være ekstra krevende. Vi ønsker å hjelpe kunststudentene på veien ved å tilby en utstillingsarena og møteplass der fantastisk kunst kan oppleves digitalt av et norsk publikum.​

Annonsøren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og redaksjonsmedlemmer. En annonsør fremmer sin egne agenda gjennom betalt innhold i Subjekt. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

ANSA Juvenartes bidrag (2)