Avatar
Eldbjørg Sved Skottvoll Anmelder

Eldbjørg Sved Skottvoll (f. 1992) er utdannet kles- og kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo og liker seg i skillet mellom design, tekst, kunst og dans. For Subjekt skriver hun om dans.

Eldbjørg Sved Skottvoll sine bidrag